PROJEKTY
naglowek_edited.jpg

ERASMUS +

EDUKACJA SZKOLNA 

AKCJA 2 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

 

Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla ich bezpośrednich uczestników, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest wykorzystywanie platformy eTwinning.

OGŁASZAMY KONKURS

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku i Albert Camus Middle School (France) zapraszają uczniów klas 6-8 naszej szkoły do konkursu plastycznego na logo projektu „Eco-friendly schools for a greener Europe”. Prace należy składać w terminie do 1 grudnia. Na zwycięzców i „szczęśliwców” czekają nagrody. Udział promowany jest też ocenami.

Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.

NOWE PARTNERSTWO W EUROPIE

„Eco-friendly schools for a greener Europe: engaging our pupils to protect the planet” – tak piękne hasło połączyło dwie europejskie szkoły, by wspólnie walczyć o ekologię w Europie. Szkoła Podstawowa numer 4 im. prof. Władysława Szafera z Ełku i College Albert Camus z La Chapelle Saint-Luc we Francji od września rozpoczęły dwuletnią współpracę w ramach projektu Erasmus +, której przyświeca nadrzędny cel: łączymy siły uczniów i nauczycieli by chronić naszą planetę.

Obie szkoły mają już w swoim dorobku bogate doświadczenie zarówno w działalności proekologicznej oraz uczestnictwie w międzynarodowych projektach pod sztandarem Erasmusa. Niemniej, po raz pierwszy współpracują ze sobą. Projekt ten to duże przedsięwzięcie oparte przede wszystkim na praktycznym działaniu szukaniu realnych rozwiązań służących ochronie Ziemi. W ramach projektu uczestnicy udoskonalą swój warsztat językowy oraz umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. Poszerzą również wiedzę z nauk ścisłych oraz rozwiną kompetencje kluczowe i ostatecznie staną się świadomymi obywatelami Europy, którzy wspólnym wysiłkiem będą w stanie skutecznie działać na rzecz ochrony naszej planety.

W ramach współpracy w kwietniu 2021 oczekujemy przyjazdu 14 francuskich uczniów wraz z nauczycielami. Będziemy między innymi badać stan mazurskich wód, sprawdzać czystość powietrza oraz celebrować Dzień Ziemi. Nasi przyjaciele będą mogli ocenić piękno Mazur oraz poznać polskie zwyczaje mieszkając gościnnie przez 8 dni u rodzin uczniów naszej szkoły. Z kolei w maju 2022 nasi uczniowie w planach mają analogiczny wyjazd do Francji, by tam łączyć siły we wspólnej walce o czystość planety.

Wierzymy, że razem możemy ulepszyć świat zaczynając od małych zmian w naszym lokalnym otoczeniu, by później propagować dobrą zmianę wśród innych szkół na całym świecie. Ziemia ma swoich obrońców, a społeczność „Czwórki” i College Albert Camus chętnie pokażą innym jak ją chronić.

PRZEDSTAWIAMY NASZEGO PARTNERA

Nasza partnerska szkoła Albert Camus Middle School znajduje się w malowniczej miejscowości La Chapelle Saint-Luc na południu Francji. Uczęszcza do niej młodzież w wieku 11-15 lat. W ubiegłym roku szkolnym społeczność Albert Camus Middle School stanowiło 45 nauczycieli oraz około 600 uczniów . Szkoła znana jest w regionie ze swoich licznych inicjatyw i projektów prowadzonych przez nauczycieli. Najpopularniejsze z nich to zajęcia teatralne, sportowe, artystyczne i naukowe. Warto wspomnieć, że nasi partnerzy kładą duży nacisk na umiejętności językowe, i tak uczniowie Albert Camus Middle School mogą uczyć się angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego ale również języka arabskiego czy łaciny. Szkoła ta może pochwalić się sporym doświadczeniem z projektami Erasmus, między innymi z Włochami, Portugalią, Grecją, Turcją, Belgią, Chorwacją i Hiszpanią. W roku 2019 Albert Camus Middle School zostało uhonorowane nagrodą Euroscol w uznaniu za otwartość na Europę.

6 października 2020, dzięki platformie zoom, mieliśmy przyjemność poznać naszych francuskich partnerów. Stronę francuską reprezentował dyrektor szkoły Emmanuel Dalbard, który również jest koordynatorem projektu, Malik Plivard – nauczyciel języka angielskiego i koordynator, Johan Jacquier-nauczyciel matematyki i Christophe Culhat- nauczyciel informatyki. Z naszej strony spotkanie prowadziła Katarzyna Garlicka (koordynator projektu) przy wsparciu vice dyrektor Doroty Maksymowicz oraz nauczycielek Agaty Choruży, Doroty Prawdzik i Izabeli Rei-Kupiec. W trakcie półtoragodzinnej rozmowy poruszaliśmy tematy związane z organizacją najbliższych działań projektowych oraz form komunikacji między uczniami naszej szkoły i uczniami Saint Albert Camus. Przed nami sporo wspaniałej współpracy, dzięki której nie tylko podniesiemy poziom swoich umiejętności językowych, ale również połączymy siły na rzecz ochrony naszej planety. Już dziś można śledzić nasze wspólne działania na grupie facebookowej. https://www.facebook.com/groups/854300605309116 

PARTNERSKIE SPOTKANIA W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

23 marca odbyło się spotkanie online wszystkich uczestników projektu Erasmus + 20/22. Po raz pierwszy nasi uczniowie mogli zobaczyć swoich francuskich rówieśników. W pierwszej kolejności głos zabrała strona polska. Uczniowie krótko opowiedzieli o sobie oraz powiedzieli dlaczego zdecydowali się wziąć udział w projekcie. Później przyszedł czas na naszych partnerów z Francji. Młodzież po przedstawieniu się opowiadała o swoich działaniach w obrębie prac związanych z budowaniem projektu tamy. Koordynatorzy w czasie spotkania wymienili się również opiniami i uwagami dotyczącymi dotychczasowych działań obu zespołów.

 

22 czerwca miało miejsce spotkanie koordynatorów projektu. Niestety z powodu trudnej sytuacji covidowej, po raz kolejny online. Na spotkaniu strony omówiły kwestie związane z mobilnościami i ustaliły pierwszą mobilność na 9 - 16 października 2021 roku, uczniowie z Francji przyjadą na warsztaty do Polski. Mobilność druga (Polska-Francja jest planowana na maj 2020). Ponadto partner poinformował nas o zmianie swoich koordynatorów. Obecny Pan Dyrektor Emmanuel Dalbard oraz drugi koordynator Malik Plivard od września br zmieniają miejsca swojej pracy. Nowym koordynatorem został Johan JACQUIER.

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU NA LOGO PROJEKTU

Czy wiecie, że mamy już wyniki konkursu na logo projektu, w którym jesteśmy partnerami Francji?

Wpłynęło sporo ciekawych prac, chociaż kryteria oceny były wymagające. W projekcie należało uwzględnić nazwę projektu lub akronim (Eco-friendly schools for a greener Europe), flagi krajów partnerskich oraz elementy kojarzące się z samą tematyką projektu.

8 grudnia komisja w składzie: przewodnicząca i koordynator projektu Katarzyna Garlicka oraz członkowie Pani Dyrektor Wanda Wojnowska i Pani Kamila Trzaskowska-Kulbacka jak również przewodniczący szkoły Oliwer Chiliński wyłoniła pięć najlepszych prac. Loga zwycięzców już zostały przekazane do drugiego etapu konkursu. Obecnie trwa głosowanie na platformie Twinspace na najlepsze logo spośród 5 prac polskich uczniów i 5 prac uczniów z Francji. Z niecierpliwością czekamy na wyniki 17 grudnia. Niech wygra najlepszy!

Oto nagrodzone prace, których autorami są: Olaf Płatek, Dominika Kołodziej, Wiktoria Korzun, Maciej Bulkowski, Maria Kantowicz

Specjalne wyróżnienie Dyrektora Szkoły otrzymała Lena Podemska z 6f.

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ - TO NASZ ŚWIAT! UCZYŃMY GO LEPSZYM!

Za nami Tydzień Edukacji Globalnej. W tym roku przebiegał pod hasłem: “To nasz świat! Uczyńmy go lepszym!”. Uczniowie klas I-III pracowali zdalnie nad wdrożeniem celów zrównoważonego rozwoju do codziennego życia.

Klasy pierwsze poznały podstawy edukacji globalnej. Uczniowie poznali pojęcie globu, rozpoznawali kontynenty. Dowiedzieli się, że wiele produktów musi przebyć długą drogę z drugiego krańca świata, żeby trafić na nasz stół. Na podstawie wspólnie obejrzanych filmów “Nela- skąd pochodzi herbata?” oraz “Ile kakao jest w czekoladzie?” rysowali etapy produkcji herbaty i kakao.

Uczniowie klas drugich szukali odpowiedzi na pytanie “Co to znaczy być odpowiedzialnym konsumentem?”. Rozmawiali problemie marnowania żywności w gospodarstwach domowych i szukali sposobów na wykorzystywanie produktów spożywczych, które mogłyby się zmarnować. W trakcie TEG powstały plakaty pod hasłem “Włącz myślenie, szanuj jedzenie”.

Klasy trzecie zajęły się wodą. Uczniowie uświadomili sobie jak cenna jest woda. Pomimo tego, że nasza planeta nazywana jest błękitną z powodu dużej ilości wody, to tej niezbędnej nam do życia wody pitnej mamy niewiele. Uczniowie wysłuchali bajki “Po drugiej stronie gór”, która przeniosła ich do Afryki, gdzie kobiety i dziewczynki odbywają całodniowe piesze wędrówki, żeby zdobyć wodę dla całej rodziny. Trzecioklasiści poznawali także zagrożenia dla fauny mórz i oceanów. Zastanawiali się jak w codziennym życiu można chronić morza i oceany. Powstały prace plastyczno- techniczne: akwarium 3d. Uczniom spodobał się także eksperyment: świecąca meduza w butelce.

W nawiązaniu do Celu 14. Zrównoważonego Rozwoju uczniowie klas czwartych dyskutowali na temat bioróżnorodności w naturze i sztuce w ramach edukacji polonistycznej.
Na lekcjach z wychowawcą rozwijali umiejętność ekspresji i autoprezentacji. Omówili pomysły dotyczące makiety „Życie na lądzie”. Praca twórcza dzieci była wynikiem analizy potrzeb planety i człowieka eksploatującego jej zasoby.

Klasy czwarte opracowały ,,Kodeks przemyślanych zakupów" - jak być świadomym e-konsumentem. Rozmawiały o tym, w jaki sposób zakupy wywierają wpływ na środowisko. Następnie wykonały prezentację. Zapoznały się z ekoznakami.

Piątoklasiści odbyli pogadankę o zmianach klimatycznych, obejrzeli film i na jego podstawie omówili przyczyny i skutki zmian klimatycznych. Podjęli polonistyczny warsztat pisania ogłoszenia o prelekcji pt. "Skutki zmian klimatycznych. Jak im przeciwdziałać?". W ramach języka angielskiego wyjaśnili słownictwo związane ze zmianami klimatu, konsekwencją tych zmian oraz sposobami dbania o środowisko naturalne.  Wykonali kartę pracy 'Be Green' prezentującą czynności promujące proekologiczny styl życia. Na geografii zapoznali się ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie, zebrali skojarzenia i wykonali schemat tworzenia się efektu cieplarnianego. Dowiedzieli się, w  jaki sposób działalność człowieka przyczynia się do zmian klimatu, tworzyli mapę myśli dotyczącą skutków zmian klimatu. Na matematyce wykonali obliczenia w zadaniach z treściami ekologicznymi.

W klasach szóstych przeprowadzono lekcje w odniesieniu do 7. Celu Zrównoważonego Rozwoju: Czysta i dostępna energia. Na biologii uczniowie poszukiwali podstawowych informacji o energii Słońca, wiatru i wody. Przygotowali krzyżówki do dzielenia się własna wiedzą. Na geografii szóstoklasiści zdobyli podstawowe informacje o nieodnawialnych i odnawialnych  źródłach energii. Poznali zagrożenia związane ze stosowaniem paliw kopalnych. Wykonali historyjkę obrazkową. Na matematyce podjęli obliczenia matematyczne w zadaniach z treścią o energii. Opracowali ponadto bank pomysłów na oszczędzanie energii w gospodarstwach domowych. Odbyły się warsztaty pisania wypowiedzi argumentacyjnej zachęcającej do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Powstały materiały reklamowe: filmy, plakaty, ulotki i prezentacje. Na języku angielskim szóstoklasiści zapoznali się ze słownictwem dotyczącym źródeł energii. Dzieci wykonały plakat online, w którym wykazały się znajomością słownictwa.

Siódme klasy podjęły temat „Zdrowia i jakości życia”. Na chemii odbyła się rozmowa na temat zanieczyszczeń powietrza i tego, jak można zmniejszyć zanieczyszczenie atmosfery i emisje CO2. Za pomocą kalkulatora CO2 każdy uczeń wyliczył swój ślad węglowy. Uczniowie wykonali ankietę „Czy mój dom jest ekologiczny?”. Chętni przygotowali prezentacje multimedialną na temat „Zanieczyszczenie powietrza w Polsce i jego wpływ na zdrowie człowieka”. Na historii wyjaśniali przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich w XIX wieku.  Na lekcji geografii podjęli temat działań  profilaktycznych wpływających na jakość naszego zdrowia. Omówili czynniki wpływające na podniesienie odporności organizmu. Odpowiedzieli na pytanie: Czym jest profilaktyka zdrowia?, jaki wpływ mamy na nasze zdrowie?, czy podjęte przez służby środki ostrożności służą zdrowiu i zabezpieczają nas przed Covidem? Stworzyli prezentację: Koronawirus, Sars -Co-V-2 i jego wpływ na organizm. Healthful Habit - how to remain healthy physically and mentally – było tematem języka angielskiego w klasach siódmych. Podczas angielskiego uczniowie wyjaśnili pojęcia zdrowia, odbyli rozmowę o ich zdrowych (bądź nie) nawyków. Obejrzeli filmik w języku angielskim o tym, co wpływa na nasze zdrowie i jakość życia. Podczas języka polskiego uczniowie przygotowywali się do wystąpienia publicznego: gromadzili informacje i argumentację , którą zaprezentowali online w szkolnej debacie Edukacji Globalnej 2020 „To nasz świat! Uczyńmy go lepszym”.

Obok zajęć lekcyjnych nauczyciele biblioteki przygotowali akcje promocji książek związanych z postawami człowieka wobec  środowiska . W ramach edukacji filmowej zachęcali uczniów do obejrzenia filmów dotykających problemów globalnych. Na plastyce uczniowie wszystkich klas podejmowali próby ekspresji artystycznej wobec podejmowanych na lekcjach tematów globalnych, w tym zwłaszcza zagrożeń środowiska naturalnego.

cleauptheworld20.jpg

A MY DBAMY O ŚWIAT!

W tym roku ełcka „Czwórka” sama podjęła wyzwanie sprzątnięcia świata. Jak każdego roku we wrześniu, wyruszyliśmy w znajome już tereny ełckiego zamku. Natura nam sprzyjała, obdarzyła cudownym słońcem i babim latem. 

Klasy 7,wyposażone w rękawiczki jednorazowe  i worki na śmieci, złączyły siły, by fragment naszego miasta stał się miejscem miłym i przyjaznym. Po ciężkiej pracy, młodzież wybrała się na lody i wspólne działania integracyjne. 

Matka Natura ma wspaniałych obrońców!

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU

Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształtują wrażliwość, tłumią hałas miasta, są miejscem do życia wielu gatunków zwierząt, stanowią doskonały materiał do ćwiczeń, obserwacji i doświadczeń.

Działanie zaproponowane uczniom klas III w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ polegało na inwentaryzacji roślin wokół naszej szkoły za pomocą aplikacji telefonicznej „Plantnet”.

Dzieci ze wszystkich klas trzecich okazały się być wnikliwymi badaczami przyrody, a efekty ich pracy prezentuje niniejszy album.

Zapraszamy do oglądania i odpoczynku w zielonych zakątkach naszej szkoły.