FORUM MŁODYCH HISTORYKÓW 
3.jpg
5.jpg

Forum Młodych Historyków to przedsięwzięcie skierowane do uczniów ełckich szkół podstawowych, które składa się z dwóch części:

• konkursu na pracę prezentującą postać lub wydarzenie w wybranej kategorii

• konferencję naukową, podczas której uczniowie zakwalifikowani do udziału zaprezentują wybraną postać bądź wydarzenie.

W pierwszym etapie uczestnicy dokonają wyboru postaci historycznej/wydarzenia historycznego, zgromadzą materiał faktograficzny, zaprezentują w formie krótkiego opisu wybraną postać/wydarzenie. Na podstawie zgłoszenia i opisu uczestnicy kwalifikowani będą do etapu drugiego - konferencji "Forum Młodych Historyków". Konferencja odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. W czasie dwuetapowych kwalifikacji wyłonieni uczestnicy opracują i zaprezentują pracę na jeden z dwóch tematów przewodnich. W czasie konferencji każdy prelegent wygłasza swoje wystąpienie publicznie w oparciu o przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną. W czasie trwania konferencji zostaną wyłonione najlepsze prace, będą nagrodzone i opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Głównym celem zadania jest upamiętnienie 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i przypomnienie mniej znanych postaci i wydarzeń z historii Polski i naszego regionu. Rezultatem przedsięwzięcia ma być pogłębienie wiedzy o bohaterach Polski i Mazur, o historii Małej i Dużej Ojczyzny oraz stworzenie podstaw do integracji uczniów i nauczycieli naszego regionu interesujących się historią.

9 listopada 2018 r., w ramach Tygodnia Patriotycznego odbyło się w naszej szkole I Forum Młodych Historyków- (nie)zapomniani bohaterowie dużej i małej ojczyzny. Wydarzenie, które przybrało formę konferencji naukowej, ściągnęło do naszej szkoły przedstawicieli wszystkich ełckich szkół podstawowych. Uczniowie biorący udział w forum jako prelegenci i widzowie mieli okazję poznać wiele postaci, które często zapomniane, zasługują na miano bohatera. Konferencja stała się również doskonałym miejscem, w którym dzieci mogły nauczyć się wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem w takich sytuacjach. Po wielu ciekawych wystąpieniach i burzliwych naradach komisji konferencji, przyznano nagrody dla najlepszych prac, wystąpień, prezentacji i nagrody specjalne. Wśród nagrodzonych znalazło się również troje naszych uczniów: Zuzanna Nikonowicz, kl. 7c (najlepsza praca o bohaterze małej ojczyzny), Oliwer Rosiński, kl. 8a (najlepsze wystąpienie publiczne) oraz Jakub Dzierżanowski, kl. 7a (nagroda specjalna). Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konferencji i liczymy na następne edycje Forum Młodych Historyków w kolejnych latach.