HISTORIA SZKOŁY

ROK 1957/58: Władze miasta uruchomiły jeszcze jedną szkołę. Jest nią Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Szkolnej, w budynku pozyskanym od wojska. W mieście poruszenie- nowa szkoła, więcej młodzieży, nowe rejony szkolne. Od podstaw organizowano bibliotekę, pracownie, świetlicę, sale lekcyjne. W ogromnym stopniu zaangażowali się rodzice i uczniowie. Nowa szkoła liczy 804 uczniów i 26 nauczycieli.

ROK 1974/75: Przeprowadzka do nowego budynku przy ulicy Wojska Polskiego 64. Piękny nowoczesny gmach jest dumą miasta. W zagospodarowaniu pomagają rodzice i młodzież.Jest ogromna sala gimnastyczna, świetlica, pracownie, biblioteka, czytelnia, słoneczne sale lekcyjne, wymarzone szatnie i kuchnia. Nauka odbywa się na dwie zmiany. Jest 1043 uczniów i 46 nauczycieli.

ROK 1995/96: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku wita w swych progach gości. Liczy obecnie 1047 uczniów i 65 nauczycieli. Nasz patron to profesor Władysław Szafer - botanik, prekursor ochrony przyrody w Polsce. Główne kierunki działania to nauka i ekologia. Uczniowie uczą się trzech języków obcych: rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Szkoła ma nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową i salę audiowizualną.

ROK 1996/97: Udział uczniów i pracowników szkoły w programie promocji efektywnego systemu oświetleniowego w ramach PELP. Współorganizacja warsztatów edukacji ekologicznej "KRĄG" realizowanych przy współpracy z ISC Vermont USA, RCEE w Płocku i ESE w Ełku. Prezentacja dokonań szkoły:- dyrektorom szkół gminy Ełk,  gościom z Brulington w Vermont USA, na Sejmiku Samorządowym województwa jeleniogórskiego.

ROK 1997/98: Udział w Ogólnopolskiej Konferencji w Płocku zamykającej cykl zajęć edukacji ekologicznej "KRĄG". Prezentacja dorobku szkoły w zakresie edukacji ekologicznej poświęconej ekorozwojowi w Barcelonie. Przekazanie informacji o działalności szkoły: delegacji rumuńskiego oddziału ENERGIE CITIES, wolontariuszom Korpusu Pokoju z Budapesztu, przedstawicielom fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Organizacja I Forum Edukacji Ekologicznej, które odbyło się pod honorowym patronatem Wojewody Suwalskiego i Prezydenta Miasta Ełk. Udział przedstawicieli szkoły w II Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Oświatowych w Sejmie RP.

ROK 1998/99: Rozpoczęcie przez radę pedagogiczną Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Sformułowanie i przyjęcie misji szkoły. Prace zespołów nad opracowaniem programu dydaktycznego, wychowawczego szkoły, planu rozwoju szkoły. 

ROK 1999/2000: Opracowanie i zatwierdzenie ścieżek dydaktycznych. Opracowanie i wdrożenie Szkolnego Systemu Oceniania. Sformułowanie i przyjęcie pierwszych standardów programu rozwoju szkoły. Prezentacja dorobku szkoły: na zaproszenie polskiej sieci ENERGIE CITIES (Ustroń, Supraśl), w Sejmie RP na V Forum Inicjatyw Oświatowych, na konferencji "Biznes dla środowiska", na zaproszenie fundacji Eko-Oko. Wstąpienie szkoły do Sieci Szkół Uczących się w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej.

ROK 2000/01: Po raz pierwszy podpisaliśmy kontrakty edukacyjne z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. W dniach 29-30 września byliśmy współorganizatorami i gospodarzami II Forum Edukacji Ekologicznej. Przedsięwzięcie przebiegało pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku i Kuratora Oświaty w Olsztynie. Uczestniczyło w nim około 150 nauczycieli ze wschodniej części naszego województwa. Wśród gości byli:  prof. Stanisław Czachorowski  (Olsztyn), Jerzy Czepułkowski (Ełk)- poseł na Sejm Rzeczypospolitej, dr Michał Kowalski (Warszawa), dr Dariusz Kiełczewski (Białystok),  Jadwiga Leśniewska (Warszawa) przedstawicielka Ministerstwa Środowiska, prof. JacekNowak  (Warszawa), Honorata Waszkiewicz  (Warszawa). Uroczyste obchody 5 rocznicy nadania szkole imienia i przekazania sztandaru były okazją do zainicjowania wielu działań i prezentacji realizowanych przedsięwzięć. Odbyły się pierwsze w historii szkoły rozgrywki Szkolnej Ligi Rodziców w piłkę siatkową. Komentował je i wyróżnił zwycięską drużynę Jerzy Kulej. Po raz pierwszy zaprezentowano publicznie „Raport o szkole” opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Otrzymanie "Zielonego Certyfikatu"- znaku jakości pracy szkoły: 17.10.2000 - Zielony Certyfikat 10 - szkoła przyjazna środowisku , 18.05.2001 - Zielony Certyfikat 20 - szkoła ośrodkiem zrównoważonego rozwoju . 1 czerwca w ramach programu Szkoła Ucząca Się gościliśmy grupę fundatorów CEO z USA. 

ROK 2001/02: Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły z początkiem roku szkolnego  wprowadzono autorskie rozwiązania organizacyjne zajęć wychowania fizycznego opracowane przez Zbigniewa Bogdana - nauczyciela naszej szkoły i doradcy metodycznego wychowania fizycznego.  24 października 2001 otrzymaliśmy z rąk Jacka Strzemiecznego pierwszy w Polsce tytuł Szkoły Uczacej Się. Nie czuliśmy się krytykowani podczas panelu. Siedzieli przed nami fachowcy życzliwie zainteresowani tym co robimy. W prezencie gwiazdkowym rodzice zaprezentowali się nam i naszym przyjaciołom w sztuce "Nie ma pokoju w hotelu". Inicjatorką i reżyserem spektaklu wystawionego także na scenie Ełckiego Centrum Kultury była siostra Goretti. Dzień Samorządności obchodziliśmy pod hasłem "Wiosna po europejsku"  Finaliści Szkolnej Ligi Rodziców rozegrali zwycięski mecz siatkówki z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku. Odbyło się kolejne wielkie rodzinno-szkolne grillowanie podczas obchodów Dni Patrona.  W kwietniu przeprowadzono zgodnie z terminarzem pierwszy zewnętrzny sprawdzian kompetencji uczniów klas VI. Wynik osiągnięty przez szóstoklasistów na sprawdzianie był znacznie wyższy niż średni w województwie. Byliśmy organizatorami imprezy integracyjnej dla uczniów klas I-III naszego miasta. Przebiegała ona w konwencji Domu Czterech Żywiołów. 

ROK 2002/03: Przystąpiliśmy do akcji Szkoły z Klasą zainicjowanej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Cały rok pracowaliśmy wszyscy nad realizacją sześciu wybranych zadań. 13 grudnia po raz pierwszy programowo zaprotestowaliśmy przeciwko przemocy. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do szkoły, otrzymali cukierkowe przypomnienie: „Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać". Z takim czterowierszem najmłodsi odwiedzili sąd, policję, straż i urzędy. Kampania przebiegała pod hasłem: "Przemocy stop. Nie zamykaj oczu". "Raz na jakiś czas" - zespół teatralny składający się z rodziców i uczniów wystawił sztukę "Mały Książę". Piknik rodzinno-szkolny z okazji Dni Patrona urozmaiciły imprezy sportowe dla całych rodzin.  Zdobyliśmy pierwszy Puchar Prezydenta Miasta Ełku w Szkolnych Igrzyskach Sportowych.  Wraz z rodzicami i uczniami wypracowaliśmy Szkolny Kodeks Norm i Pulę Konsekwencji. Tworzymy szkolny program przeciwdziałania agresji.  Wizytator MENiS, który gościł w naszej szkole w czerwcu uznał nas za jedną z nalepszych szkół w Polsce, szkołę przyjazną dziecku. W zewnętrznym sprawdzianie kompetencji nasi uczniowie osiągnęli doskonały wynik (średnia ponad 30 na 40 możliwych punktów) 

ROK 2003/2004: W październiku otrzymaliśmy dyplom i certyfikat „Szkoły z Klasą”. Był to wynik naszej całorocznej pracy w programie Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. 13 grudnia, po raz kolejny, daliśmy wyraz naszego sprzeciwu wobec zjawiska wszechobecnej przemocy. Kampania PRZEMOCY STOP! NIE ZAMYKAJ OCZU! przygotowana przez Szkolny Zespół Przeciwdziałania Przemocy realizowana była na terenie szkoły i w mieście. 7 stycznia w Ełckim Centrum Kultury teatralny zespół amatorski "Raz Na Jakiś Czas" składający się z rodziców, nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły, absolwentów i ich rodziców, wystawił premierowe przedstawienie "Betlejem Polskiego" według Lucjana Rydla. W spektaklu wystąpiło niemal 70 osób.  Włączyliśmy się w obchody Dnia Wiosny w Europie organizowanego z inicjatywy Komisji Europejskiej. Poczucie wspólnoty i tożsamości z całą Europą dał nam Dzwon Pokoju, którego dźwięk dla nas transmitowało „Radio 5”. Rodzice uczniów klasy Ic  i wychowawczyni p. Dorota Kruszewska przygotowali niespodziankę na najmłodszych. Mała sala gimnastyczna zamieniła się na godzinę w scenę, na której uczniowie obejrzeli spektakl "Kopciuszek" na motywach bajki Jana Brzechwy. W bajkowe postacie wcielili się oczywiście rodzice. Utrzymaliśmy Puchar Prezydenta Miasta Ełku zwyciężając po raz kolejny w Szkolnych Igrzyskach Sportowych. 

ROK 2004/2005: 20 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość nagrodzenia finalistów XIV edycji konkursu „Europa w szkole”.  Prezentacja komputerowa „Podróż bez granic” wykonana przez uczniów klasy szóstych znalazła się wśród wyróżnionych. Nagrody wręczyła im przedstawicielka Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Otrzymaliśmy m.in. cyfrowy aparat fotograficzny i mapy prezentujące proces integracji. W dniu 8 lutego 2005 r. w hali Towaru w Warszawie, odbyła się "Gala Sportu Młodzieżowego `2004". Podczas uroczystości podsumowano wyniki osiągnięte w minionym roku przez młodych zawodników.   Podczas uroczystości nasza szkoła została wyróżniona w sposób szczególny: otrzymaliśmy pierwszą  nagrodę za wdrożenie oryginalnego rozwiązania organizacyjno- programowego realizacji wychowania fizycznego.  Autorem programu „Masz wybór – wybierz zdrowie” jest p. Zbigniew Bogdan. 9 grudnia wyróżnieni zostaliśmy Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU". Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej nr 18 w Olsztynie to honorowe miano wręczyli nam: Tadeusz Ratyński - wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Waldemar Żakowski - Wicekurator.  

ROK 2005/2006: 27 września 2005 r. Rada Miasta Ełku rozpatrzyła wnioski uczniów naszej szkoły nadając status pomnika przyrody dwóm dębom rosnącym nad jeziorem przy Ełckim Centrum Kultury. Zgodnie z intencją dzieci dębom nadano imiona: Michała Kajki i prof. Władysława Szafera (na cześć patrona szkoły). W ten sposób zamknęliśmy realizację projektu ekologicznego mającego na celu zwrócenie uwagi na niekorzystne zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Dziękujemy Radnym i p. Andrzejowi Cieślukowi, który zgodził się zostać opiekunem drzew.  Po raz czwarty, 30 maja, nasi zawodnicy stanęli na I miejscu walcząc o Puchar Prezydenta Miasta Ełku. Ta sportowa impreza ma już dziewięcioletnią tradycję. 

ROK 2006/2007: 3 listopada 2006 r. podczas Gali Jakości odbywającej się na Zamku w Olsztynie otrzymaliśmy z rąk Pani Bożeny Wrzeszcz – Zwady, Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego statuetkę nagrody głównej Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. Jest to dla nas wielkie i niezmiernie cenne wyróżnienie. Po raz pierwszy uzyskała je szkoła podstawowa. 

ROK 2007/2008:1 września wprowadziliśmy jednolity strój uczniowski. Realizowaliśmy program „TO LUBIĘ” finansowany ze środków EFS. Już po raz szósty przeprowadzono szkolną kampanię „Przemocy stop! Nie zamykaj oczu”. Uczniowie wytypowali miejsca w naszym mieście, w których czują się bezpiecznie oraz te, w których nie mają tego poczucia. Na planie miasta dzieci wskazały miejsca, w których nie czują się w pełni bezpiecznie i zwróciły się z prośbą do Prezydenta Miasta, Starosty, Policji i Straży Miejskiej, aby o te miejsca szczególnie zadbali. Po wielu latach przerwy Pani Małgorzata Rusek zdecydowała się na reaktywację „LIZAKA”. Tak jak kiedyś do udziału zaproszono najstarszych uczniów szkoły. Drużyna naszej szkoły okazała się najlepsza w powiatowych eliminacjach Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2008. Ścieżka przyrodnicza w naszym ogródku „Stumilowego Lasu” zdobyła II miejsce w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W meczu finałowym VIII Ligi Piłki Siatkowej Rodziców spotkały się drużyny klas Ib i Vb. Z wynikiem 2:1 zwyciężyli rodzice klasy Vb. Gratulacje zawodnikom przekazał Pan Artur Urbański – Zastępca Prezydenta Miasta Ełku. W tym roku Liga realizowana była pod honorowym patronatem Prezydenta Ełku. W tym roku rozszerzono ofertę rozgrywek sportowych o: pływanie, tenis stołowy, piłkę nożną. Puchar i tytuł „najbardziej usportowionego zespołu” uzyskali rodzice z klasy IIb. 16 maja odwiedził naszą szkołę Pan Ulrich Nowikow – przedstawiciel niemieckiej organizacji ekologicznej Grune Liga.   W trakcie wizyty, która ma zapoczątkować wspólne działania, Gościom zaprezentowaliśmy tradycje naszej szkoły. Nasi siatkarze zostali brązowymi medalistami województwa. Zdobyliśmy tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Ełku.

1/4