KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
debatujemy
debatujemy

press to zoom
bawimy się
bawimy się

press to zoom
jesteśmy aktywni
jesteśmy aktywni

press to zoom
debatujemy
debatujemy

press to zoom
1/4
KALENDARZ WYDARZEŃ
2021/2022

1 IX  2021 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 

16 IX 2021 - Sprzątanie Świata

14  X 2021 - Ślubowanie pierwszoklasisty, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową)
14 X 2021 - Dzień Edukacji Narodowej 

12 XI 2021 - wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową)

6 XII 2021 - mikołajki
13 XII 2021 - Kampania „Przemocy stop. Nie zamykaj oczu!”

23 – 31 XII 2021 - przerwa świąteczna
1 I 2021 - Nowy Rok

24 I – 6 II 2022 - ferie zimowe

14-19 IV 2022 - przerwa świąteczna 
22 - 29 IV 2022 - Dni Patrona Szkoły (Zielony Tydzień)

2 V 2022 - wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową)
3 V 2022 - Święto Konstytucji 3 Maja

24, 25, 26 V 2022 - egzamin ósmoklasisty, wolne od zajęć edukacyjnych (nie zapewniamy opieki)

1 VI 2022 - Dzień Dziecka, wolne od zajęć edukacyjnych  (dzień z wychowawcą klasy)

15 VI 2022 - Kampania Bezpieczna Szkoła

16 VI 2022 – Boże Ciało

17 VI 2022 - wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zapewniamy opiekę świetlicową)

21 VI 2022 - dzień wolny od zajęć edukacyjnych (spotkania integracyjno-sportowe )

24 VI 2022 -  zakończenie roku szkolnego 2021/22

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/22

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2021 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2020 r.

Podstawa prawna: art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  - 12 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe - 24 stycznia - 6 lutego 2022 r. (województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie)
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  - 2 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

Dzień Dziecka - 1 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9.00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 17 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach - 24 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zmianami)