KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
debatujemy
debatujemy

bawimy się
bawimy się

jesteśmy aktywni
jesteśmy aktywni

debatujemy
debatujemy

1/4
KALENDARZ WYDARZEŃ
2020/2021

1 IX 2020  - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 

- Sprzątanie Świata

 X 2020 - Ślubowanie pierwszoklasisty
14 X 2020 - Dzień Edukacji Narodowej 

2 XI- wolne od zajęć edukacyjnych (zapewniamy opiekę)

6 XII 2020- Mikołajki
13 XII 2020 - Kampania „Przemocy stop. Nie zamykaj oczu”- 

23 – 31 XII 2020 przerwa świąteczna, koniec I okresu
1 I 2021 - Nowy Rok

4-17 I 2021- ferie zimowe

1-6 IV 2020 - przerwa świąteczna, 
19-24 IV 2021 - Dni Patrona Szkoły
3 V 2021- Święto Konstytucji 3 Maja

25, 26, 27 V 2021- egzamin ósmoklasisty, wolne od zajęć edukacyjnych (nie zapewniamy opieki)

1 VI 2021 - Dzień Dziecka wolne od zajęć edukacyjnych  (z wychowawcą klasy)

3 VI 2021 – Boże Ciało

4 VI 2021 - wolne od zajęć edukacyjnych (zapewniamy opiekę)

17 VI 2021 - Kampania Bezpieczna Szkoła

22 VI 2021 - dzień wolny od zajęć edukacyjnych (zapewniamy opiekę)

24 VI 2021 - pożegnanie absolwentów

25 VI 2021-  Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2020 r.

Podstawa prawna: art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  - 2 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4-5 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Ferie zimowe - 25 stycznia - 7 lutego 2021 r. Zmiana terminu spowodowana epidemią: 04-17 stycznia 2021
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Wiosenna przerwa świąteczna - 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

Dzień Dziecka - 1 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca (piątek) – godz. 9.00

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach - 25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

Ferie letnie - 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zmianami)