ORLIK 2020, 2021

Udostępniamy boisko wielofunkcyjne  na następujących zasadach:

  1. Korzystanie z boiska ograniczone jest do zajęć prowadzonych przez animatora lub zajęć zaakceptowanych przez przedstawiciela zarządcy na druku zgłoszenia (wzór niżej).

  2. Animator weryfikuje uczestników na podstawie zaakceptowanego zgłoszenia osób wchodzących na obiekt. Organizator zajęć ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości ze zdjęciem. Pozostali uczestnicy weryfikowani są wyłącznie liczbowo.

  3. Użytkownicy zobowiązani są do: 

  • zachowania dystansu społecznego,

  • zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

  • dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

  • korzystania w miarę możliwości z osobistego sprzętu treningowego. 

  4. W przypadku wypożyczania sprzętu szkolnego jest on dezynfekowany po każdym użyciu.

  5. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)

  6. Zarządca zapewnia  dezynfekcję urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie.

  7. Między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających z boisk zachowana jest 15 minutowa przerwa na dezynfekcję sprzętu.

  8. Grafik wykorzystania orlika udostępniony jest do wglądu w chmurze internetowej (link niżej).  

Warunki korzystania z orlika mogą ulec zmianie odpowiednio do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Sportu.

 

Wanda Wojnowska

Dyrektor Szkoły