W KOSMOSIE
SCENARIUSZE

Hasło  "SP 4 podróżuje w przestrzenni” towarzyszyło działaniom zainspirowanym wizytą mobilnego planetarium CASSIOPEIA. Podczas wizyt w półsferycznej kopule uczniowie obserwowali niebo. Kosmos zamknięty w małej przestrzeni zachwycił wielu. Uczniowie byli pod wrażeniem działania teleskopu Hubble'a, dzięki któremu dotarłi do krańców Wszechświata. Seans w mobilnym planetarium i projekcja filmu „Narodziny gwiazdy” wzbudziły zainteresowanie zarówno wśród młodszych, jak i starszych odbiorców. 
Na różnych lekcjach mogli poszukiwać odpowiedzi na „kosmiczne’ pytania. Na lekcjach przyrody rozmawiali o Księżycu, gromadzili informacje o gwiazdach, poznawali gwiazdozbiory nieba północnego i południowego. Galaktyki Wszechświata to temat poruszany w klasach VI. Uczniowie poznali naszą galaktykę oraz najbliższe, najdalsze i największe. Dowiedzieli się także, co to jest rok świetlny. Wiadomości te wykorzystali w pracach plastycznych:  opracowali projekt pojazdu kosmicznego, który pozwoliłby na podróże w czasie. Zrealizowali to zadanie w technice rysunku wykorzystując dostępne narzędzia kreślarskie. Zobrazowali swoją wizję „supernowej” wykonując rysunek pastelami. Zinterpretowali zjawisko mgławicy. Efektem tych artystycznych wysiłków były prace wyróżniające się nietypowymi realizacjami nawiązującymi do abstrakcjonizmu niegeometrycznego. Podsumowaniem tych działań plastycznych była wystawa prac uczniów.
Na zajęciach technicznych klasy piąte wykonały kalejdoskop jako wstęp do urządzeń optycznych służących do obserwacji ciał niebieskich oraz obejrzały film na temat teleskopu  Hubble'a. Podczas zajęć komputerowych uczniowie tworzyli prezentacje gwiazdozbiorów zodiakalnych i animowane modele Układu Słonecznego.. Największe zainteresowanie wzbudził Pluton, który kilka lat temu stracił pozycję planety. 
Podczas tygodnia astronomicznego   uczniowie rozwiązywali też „kosmiczne” zadania. Doskonaląc prosty rachunek pamięciowy i pisemny, poznawali, przy okazji, pewne fakty z historii zdobywania kosmosu oraz dane związane z niektórymi planetami naszego Układu Słonecznego. Uczniowie klas szóstych „podróżowali” przez Układ Słoneczny wykazując się podstawowymi umiejętnościami rachunkowymi przy rozwiązywaniu zadań z treścią. „Porządkowali” planety w zależności od wagi i odległości od Słońca, zapoznając się jednocześnie z ciekawostkami charakteryzującymi poszczególne planety. 
Lekcje języka polskiego na poszczególnych poziomach poświęcone były wyprawom w kosmos. Uczniowie na podstawie słów kluczy związanych z astronomią i planu wydarzeń redagowali opowiadanie twórcze. Mieli okazję przeżyć niezwykle emocjonujący start statku kosmicznego, jego awarię, lądowanie na obcej planecie i w końcu…fascynujące spotkanie z istotami pozaziemskimi. Historie miały różne zakończenia (uzależnione były od inwencji twórczej uczniów), ale wszystkie budziły zaciekawienie. Lekcje języka polskiego stały się doskonałą okazją do rozwijania myślenia twórczego poprzez redagowanie opisu wehikułu czasu, który przenosił dzieci w najrozmaitsze zakamarki kosmosu. Uczniowie mieli też okazję odbyć poetycką podróż w kosmos na podstawie tekstu lirycznego. 
Efektem działań tygodnia astronomicznego było utworzenie przez poszczególne klasy wylosowanego gwiazdozbioru. Umieszczano je zgodnie z położeniem- na niebie północnym lub południowym. Zgłębianie wiedzy dotyczącej astronomii, pobudzanie dziecięcej aktywności, umiejętność  wyszukiwania przeróżnych informacji oraz dzielenie się wiedzą to cele, które udało nam się osiągnąć. Poza tym częściej świadomie spoglądamy w niebo obserwując poznane gwiazdy…