SZKOLNA LIGA HISTORYCZNA - Zadania
Szkolna liga historyczna- VII etap

 

Drodzy miłośnicy historii, przed Wami siódmy i ostatni etap ligi historycznej. Zadanie polegać będzie na stworzeniu quizu online, podsumowującego tematy z historii w poszczególnych klasach, w których się uczycie.  Praca może zostać stworzona na dowolnie wybranej przez Was platformie i musi zawierać minimum 20 pytań. Materiał użyty w quizie musi obejmować wszystkie działy, które poznaliście na lekcjach historii w tym roku.  Quiz może mieć dowolną formę. Zadania ( bądź linki)  przesyłamy na adres kamilkulik19300@gmail.com.

Za wykonanie zadania można otrzymać 20 pkt.

Ocenie podlega:

-Wartość merytoryczna  

- Staranność wykonania.

- Pomysłowość

Termin: 5 czerwca

 
 
 
 
Szkolna liga historyczna- VI etap

Drodzy miłośnicy historii, szósty etap ligi historycznej będzie ekspresowy i związany z naszym szkolnym dniem patrona. Zadanie polega na stworzeniu krzyżówki historycznej, której hasłem będzie imię i nazwisko naszego patrona- WŁADYSŁAWA SZAFERA. Pytania do krzyżówki muszą wiązać się bezpośrednio z historią nauki i wynalazków. Praca musi zawierać w pełni uzupełnioną krzyżówkę i pytania do poszczególnych haseł. Krzyżówka może przybrać dowolną formę. Prace przesyłamy na adres kamilkulik19300@gmail.com.

Za wykonanie zadania można otrzymać 20 pkt.

Ocenie podlega:

-Wartość merytoryczna  

- Innowacyjność

- Poprawność ortograficzna

Termin: 26 kwietnia

 
 
Szkolna liga historyczna- V etap

 

Drodzy miłośnicy historii, piąty etap ligi historycznej polega na przedstawieniu dowolnej postaci historycznej, która jest dla Was szczególnie ważna i stanowi według Was wzór do naśladowania. Musicie napisać wypracowanie opisujące życie wybranej postaci i przedstawić argumenty dlaczego dana osoba jest warta naśladowania. Praca musi posiadać długość minimum 250 słów. Nie obowiązują żadne ramy czasowe przy wyborze postaci. Na końcu pracy proszę umieścić spis literatury i stron internetowych (linki) użytych w czasie pisania wypracowania.

Za wykonanie zadania można otrzymać 20 pkt.

Ocenie podlega:

-Wartość merytoryczna  

- Rodzaje zastosowanych źródeł

- Poprawność ortograficzna

- Spójność pracy

Termin: 27 marca.

Szkolna liga historyczna- IV etap
 

Do naszego miasta przyjeżdża zagraniczna wycieczka uczniów w waszym wieku. Waszym zadaniem jest stworzenie programu objazdowej wycieczki historyczno- krajoznawczej dla naszych gości. Wycieczka ma trwać maksymalnie 7h i odbywać się maksymalnie w promieniu 50 km od Ełku. Główne elementy wycieczki to miejsca historyczne i przyrodnicze, które warto pokazać gościom. Program wycieczki ma zawierać krótkie opisy odwiedzanych miejsc i mapkę z ich zaznaczeniem.

Ocenie podlega:

-Wartość merytoryczna  

- Wybór miejsc i atrakcji

- Zgodność z tematem

- Poprawność ortograficzna

- Innowacyjność

Termin: 26.02. 2020

Szkolna liga historyczna- III etap
 

Kino to jedno z najważniejszych mediów kształtujących nasze wyobrażenia o przeszłości. W trzecim etapie ligi historycznej zadaniem uczniów będzie stworzenie recenzji jednego wybranego przez siebie filmu historycznego. Praca musi posiadać długość minimum 200 słów.

Ocenie podlega:

-Wartość merytoryczna  

- Rodzaje zastosowanych argumentów

- Dostrzeżenie różnic i podobieństw między filmem a historią

- Poprawność ortograficzna

- Spójność pracy

Termin: 6.01. 2020

 
 
Szkolna liga historyczna- II etap

 

Zapraszamy do udziału w  drugim etapie ligi historycznej. W zadaniu z tego miesiąca macie możliwość przeniesienia się w czasie do epoki, w której żyła wasza ulubiona postać historyczna. Waszym zadaniem będzie przeprowadzenie z nią wywiadu. W pracy musi znaleźć się minimum 10 pytań i taka sama ilość możliwych odpowiedzi.  Wywiad musi dotyczyć wydarzeń, w których dana postać brała udział i faktów z życia prywatnego, które da się zweryfikować i potwierdzić. Na końcu pracy proszę umieścić spis literatury i stron internetowych (linki) użytych w czasie pisania wywiadu.

Za wykonanie zadania można otrzymać 20 pkt.

Ocenie podlega:

-Wartość merytoryczna  

- Oryginalność i nietypowe podejście do tematu

- Poprawność ortograficzna

- Spójność przeprowadzonej rozmowy

Termin: 29 listopada

Szkolna liga historyczna- I etap

Drodzy Miłośnicy historii, pierwszy etap ligi historycznej polega na zebraniu informacji o jednej z postaci znajdujących się w Galerii Sław Mazurskich w Szkolnej Strefie Historii Regionalnej (sala 301), a następnie napisanie wypracowania opisującego życie i twórczość wybranej postaci. Praca musi posiadać długość minimum 250 słów. Na końcu pracy proszę umieścić spis literatury i stron internetowych (linki) użytych w czasie pisania wypracowania.

Za wykonanie zadania można otrzymać 20 pkt.

Ocenie podlega:

-Wartość merytoryczna  

- Rodzaje zastosowanych źródeł

- Poprawność ortograficzna

- Spójność pracy

Termin: 21 października.

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

  • YouTube Ikona społeczna
  • bip
  • w-facebook