NASZ ZESPÓŁ

Barbara Dziuba

zastępca dyrektora

P1240150.JPG

Beata Dzierżanowska

zastępca dyrektora

Dorota Maksymowicz
dyrektor szkoły

Sens naszego istnienia zawarliśmy w misji szkoły. Chcemy, żeby opuszczający szkołę absolwenci byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Kształtowaniu tej wrażliwości sprzyjają liczne przedsięwzięcia podejmowane z naszymi uczniami, często z ich inicjatywy lub według zaproponowanych przez nich strategii. W otoczeniu rozpoznawalni jesteśmy jako szkoła przyjazna środowisku. Szczycimy się dokumentami, które potwierdzają wartość naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, bo ta idea jest naszej społeczności szczególnie bliska: łączy człowieka i naturę. Te wartości połączyły nasz zespół. Stały się ważne dla naszych uczniów i ich rodziców, którzy zapisując dzieci do naszej szkoły dokonują świadomego wyboru. Wybór profesora Władysława Szafera na patrona szkoły mobilizuje nas każdego roku do podejmowania przedsięwzięć, w efekcie których uczniowie zdobywają wiedzę o środowisku, umiejętność jego diagnozowania oraz badają swój ślad, jaki pozostawiają na Ziemi. To staje się punktem wyjścia do podejmowania mądrych wyborów i zmiany stylu życia.

Skupieni na działaniach proekologicznych, przez pryzmat środowiska i problemów globalnych, dobitniej postrzegamy problemy ludzi. Podejmujemy wraz z uczniami działania kształtujące pożądane zachowania wdrażając program pozytywnych wzmocnień. Korzystamy z doświadczeń programu edukacji globalnej, aby nasi uczniowie lepiej rozumieli zachodzące w świecie zjawiska, relacje i własną rolę. Zachęcamy ich do przyjmowania odpowiedzialności i aktywności poprzez udział w projektach i corocznych debatach. Angażujemy do udziału w akcjach charytatywnych i do organizacji podobnych przedsięwzięć na rzecz kolegów i koleżanek ze szkoły oraz lokalnej społeczności.

Staramy się, aby uczniowie byli aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego ale też, żeby proces ten przebiegał w środowisku, które jest inspirujące, prawdziwe i bogate. Stąd częste zajęcia realizowane poza salą szkolną, we współpracy z licznymi partnerami w naszym mieście. Uczymy obywatelskich postaw i zasad współpracy z władzami miasta przy realizacji lokalnej polityki. Z inicjatywy uczniów nadano nazwę ulicy, przy której znajduje się szkoła, otoczono opieką prawną drzewa – pomniki przyrody. Z władzami miasta podpisaliśmy deklarację dalszego rozwoju zobowiązując się do prowadzenia działań chroniących naturalne środowisko naszego jeziora i promujących jego walory.

Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych i otwartych na świat nauczycieli. Nie boimy się innowacji. Nietypowe rozwiązania wpisaliśmy w organizację życia szkoły, której podział wyznacza rytm życia domu rodzinnego. Szkolny system oceniania wspiera rozwój ucznia dając szansę tym, którzy z każdego dnia pokonują trudności. Jednocześnie inspiruje on tych, którzy rozwijają skrzydła, kiedy stawia się przed nimi wyzwania. Realizujemy liczne innowacje programowo-organizacyjne, które są wyrazem naszych doświadczeń i osobistych pasji i pragnieniem stworzenia mądrej i przyjaznej przestrzeni szkolnej dla naszych uczniów.

W środowisku edukacyjnym Ełku jesteśmy rozpoznawalni i utożsamiani z dobrą marką. Stanowimy pożądane miejsce nauki dla wielu dzieci. Dobrą opinię o nas tworzą rodzice, którzy angażują się w działania. Zapewniamy im wpływ na codzienność szkoły i jej przyszłość. Dbamy o partnerskie relacje podejmując się działań integrujących naszą społeczność.

Miło mi powitać w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku,Wanda Wojnowska

Dyrektor Szkoły

NAUCZYCIELE

PEDAGOG

Wioletta Michalewicz

PSYCHOLOG

Agnieszka Wysocka 

PEDAGOG WSPÓŁORGANIZUJĄCY PROCES EDUKACYJNY

Barbara Segień, Agnieszka Kossak, Renata Sierotko

ŚWIETLICA

Monika Wajda, Agnieszka Dobkowska,  Grażyna Krasińska,

Anna Roszkowska, Gabriela Wiśniewska, Smyk Paulina,

BIBLIOTEKA

Bożena Merchelska, Magdalena Bukowska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

klasy II: Anna Borkowska-Miszkiel, Aleksandra Miklaszewska, Ewa Wołyniec, Krystyna Żak

klasy III: Eleonora Sadowska, Małgorzata Żmijewska, Iwona Chwiedor, Natalia Skowrońska

klasy I: Urszula Gąsowska, Katarzyna Kanclerz, Katarzyna Matys, Joanna Pabich

JĘZYK OBCY: ANGIELSKI/NIEMIECKI

Izabela Reja-Kupiec, Katarzyna Garlicka, Karolina Jurczak, Ewelina Nitkowska, Barbara Biziuk Wilkiewicz, Dorota Prawdzik, Sylwia Wiszniewska, Ewa Redlin, Agnieszka Zadroga

RELIGIA

Albert Andrukiewicz, s. Goretti, s. Benedetta, Agata Fiłonowicz,

ks. Rafał Przestrzelski

JĘZYK POLSKI

Beata Dzierżanowska, Kamila Kulbacka-Trzaskowska, Katarzyna Osiecka, Paulina Stankiewicz, Marlena Szleszyńska, Grażyna Truszkowska, Marzanna Doliwa

HISTORIA

Kamil Kulik, Monika Brodowska, Marlena Szleszyńska

PRZYRODA/BIOLOGIA/GEOGRAFIA

Małgorzata Russek, Agata Choruży, Anna Kukulska-Sułek, Grażyna Abratkiewicz

CHEMIA/FIZYKA

Agata Choruży, Łukasz Choroś

MATEMATYKA

Dorota Maksymowicz, Elżbieta Przybyłowska, Agnieszka Karwowska, Ewa Bućko, Eliza Grądecka, Monika Stuczeń

TECHNIKA

Sławomir Krakowiak, Anna Bożewicz

INFORMATYKA

Sławomir Krakowiak, Izabella Kraszewska, Anna Bożewicz

PLASTYKA/MUZYKA

Anna Sołtys, Tomasz Sulima

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Elżbieta Jeżewska Paweł Konopka, Magdalena Kukiełko, Marian Malewski, Katarzyna Mroczek, Robert Redlin,

Monika Nagolska, Łukasz Ormanowski, Tomasz Przekop, Dariusz Trzaskowski