OGŁOSZENIA
tel.png
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Decyzją Rady Rodziców szkoła przyjęła propozycję ubezpieczenia Następstw Nieszczęsliwych Wypadków  w firmie COMPENSA TU S.A.

Szczegółowy zakres ubezpiecznia wraz z odnośnikiem do Ogólnych Warunków i instrukcją znajdują się w załączniku.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji proszę dzwonić pod numer telefonu: 515 967 294.

WYDAWANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uruchomiliśmy możliwość uzyskania elektronicznej legitymacji szkolnej. Korzystamy z projektu Ministerstwa Cyfryzacji przedstawionego na stronie https://ose.gov.pl/mlegitymacja-szkolna

W celu uzyskania e-legitymacji należy przesłać na adres sekretariatu: m.hurcewicz@wp.pl zdjęcie legitymacyjne o wymiarach co najmniej 496px (wysokość) i 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej, w formacie jpg, nie większe niż 5 Mb .

BEZPŁATNY KREATOR ZDJĘĆ DO mLEGITYMACJI

Narzędzie powstało w ramach  projektu unijnego “Bon na Innowacje”, dzięki czemu został stworzony bezpłatny internetowy kreator zdjęć do mLegitymacji.  Kreator zdjęć  dostępny jest na stronie www: passport-photo.online/pl

kre.png
KOMUNIKAT LEKARZA STOMATOLOGA
PRACUJĄCEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W EŁKU

 

Szanowni Państwo!

 

Informuję, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Państwa dzieci będą objęte opieką stomatologiczną w gabinecie znajdującym się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku.

Opieka ta dotyczyć będzie między innymi badań okresowych (przeglądów stomatologicznych), po których otrzymają Państwo – za pośrednictwem swojego dziecka – szczegółową informację o stanie uzębienia oraz ewentualnej potrzebie leczenia i profilaktyki. Przeglądy organizowane będą we współpracy ze szkołą i za Państwa zgodą. Dalsze decyzje o profilaktyce i leczeniu będą już podejmowane przez Państwa indywidualnie drogą telefoniczną pod numerem 515 071 333.

Z mojej strony zachęcam do korzystania z zabiegów profilaktycznych (lakowanie do 8-ego roku życia, lakierowanie do 18-ego roku życia) oraz leczenia. Usługi te będą wykonywane przy użyciu materiałów najwyższej jakości, które przysługują dzieciom do 18-tego roku życia.

 

Z wyrazami szacunku,

lek. stom. Krystyna Stankiewicz

Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2020/21

Wrzesień - 84 zł (21 dni)

Październik- 84 zł (21 dni)

Listopad- 76 zł (19 dni)

Grudzień- 64 zł (16 dni)

Styczeń- 40 zł (10 dni)

Luty -80 zł (20 dni)

Marzec- 92 zł (23 dni)

Kwiecień- 72 zł (18 dni)

Maj- 68 zł (17 dni)

Czerwiec- 64 zł (14 dni)

Należność prosimy wpłacać na rachunek dochodów własnych szkoły do 10 każdego miesiąca:  

Bank PKO BP 56 1020 4724 0000 3802 0075 9936

Mundurek szkolny - PODAJ DALEJ!

Sprzedaż obowiązującego w naszej szkole jednolitego stroju uczniowskiego prowadzi PIXEL ul. Magazynowa 7, tel: 876210205. 
Na obowiązkowy strój składa się: żółta koszulka polo, aplikacja z logo szkoły, szara spódniczka lub spodnie. 

Sekretariat szkoły przyjmuje zbędne bluzki, spódnice, spodnie i swetry składające się na obowiązkowy strój szkolny, które nieodpłatnie rozprowadzamy wśród uczniów wymagających tej formy pomocy. 

Nasza akcja spotyka się z dużym zrozumieniem. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przekazują elementy stroju uczniowskiego. Cieszymy się, że służą one innym dzieciom.

WYDAWANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1700)  oraz w oparciu o załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” ( tekst jednolity  Dz.U. z 2015r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Należność proszę wpłacać na konto szkoły, nr rachunku: 56 1020 4724 0000 3802 0075 9936 . W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za duplikat legitymacji szkolnej; imię i nazwisko ucznia

WYDAWANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1700)  oraz w oparciu o załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” ( tekst jednolity  Dz.U. z 2015r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł. Należność proszę wpłacać na konto szkoły, nr rachunku: 56 1020 4724 0000 3802 0075 9936 . W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za duplikat świadectwa; imię i nazwisko ucznia