OGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Decyzją Rady Rodziców szkoła przyjęła propozycję ubezpieczenia Następstw Nieszczęsliwych Wypadków  w firmie COMPENSA TU S.A.

Składka roczna za ucznia wynosi 45 zł. Suma ubezpieczenia -  25 000 zł.

Szczegółowy zakres ubezpiecznia wraz z odnośnikiem do Ogólnych Warunków i druku zgłoszenia szkody znajdują się w załączniku.

Wzorem roku poprzedniego dokumentem niezbędnym jest "Oświadczenie Rodzica" (w załączeniu druki). Dokument ten jest potwierdzeniem zapoznania się z Ogólnymi Warunkami oraz akceptacją wysokości składki.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji proszę dzwonić pod numer telefonu: 515 967 294.

 

Numer subkonta do wpłat składek na ubezpieczenie NNW Szkolne 2019/2020:  

46 1020 4724 0000 3502 0138 6689

Dane odbiorcy: Ubezpieczenia Andrzej Chmielewski, ul. Chopina 11, 19-300 Ełk

W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko ucznia, PESEL ucznia, numer klasy

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice, 15 czerwca o godz. 16.00 rozpocznie się zebranie Rady Rodziców. Link do zebrania będzie aktywny od 15.45.

W programie m.in. informacje o pracy szkoły i wybór ubezpieczyciela.

Zapraszamy.

WYDAWANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Szanowni Rodzice

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków uruchomiliśmy możliwość uzyskania elektronicznej legitymacji szkolnej. Korzystamy z projektu Ministerstwa Cyfryzacji przedstawionego na stronie https://ose.gov.pl/mlegitymacja-szkolna

W celu uzyskania e-legitymacji należy przesłać na adres sekretariatu: m.hurcewicz@wp.pl zdjęcie legitymacyjne o wymiarach co najmniej 496px (wysokość) i 354px (szerokość) lub proporcjonalnie więcej, w formacie jpg, nie większe niż 5 Mb .

KOMUNIKAT LEKARZA STOMATOLOGA
PRACUJĄCEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W EŁKU

 

Szanowni Państwo!

 

Informuję, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, Państwa dzieci będą objęte opieką stomatologiczną w gabinecie znajdującym się na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku.

Opieka ta dotyczyć będzie między innymi badań okresowych (przeglądów stomatologicznych), po których otrzymają Państwo – za pośrednictwem swojego dziecka – szczegółową informację o stanie uzębienia oraz ewentualnej potrzebie leczenia i profilaktyki. Przeglądy organizowane będą we współpracy ze szkołą i za Państwa zgodą. Dalsze decyzje o profilaktyce i leczeniu będą już podejmowane przez Państwa indywidualnie drogą telefoniczną pod numerem 515 071 333.

Z mojej strony zachęcam do korzystania z zabiegów profilaktycznych (lakowanie do 8-ego roku życia, lakierowanie do 18-ego roku życia) oraz leczenia. Usługi te będą wykonywane przy użyciu materiałów najwyższej jakości, które przysługują dzieciom do 18-tego roku życia.

 

Z wyrazami szacunku,

lek. stom. Krystyna Stankiewicz

Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Wrzesień - 80 zł

Październik-88 zł

Listopad- 76 zł

Grudzień- 60 zł

Styczeń 36 zł

Luty- 80 zł

Marzec -88 zł

Kwiecień - 60 zł

Maj- 80 zł

Czerwiec -68 zł

Należność prosimy wpłacać na rachunek dochodów własnych szkoły do 10 każdego miesiąca:  

Bank PKO BP 56 1020 4724 0000 3802 0075 9936

Mundurek szkolny - PODAJ DALEJ!

Sprzedaż obowiązującego w naszej szkole jednolitego stroju uczniowskiego prowadzi PIXEL ul. Magazynowa 7, tel: 876210205. 
Na obowiązkowy strój składa się: żółta koszulka polo, aplikacja z logo szkoły, szara spódniczka lub spodnie. 

Sekretariat szkoły przyjmuje zbędne bluzki, spódnice, spodnie i swetry składające się na obowiązkowy strój szkolny, które nieodpłatnie rozprowadzamy wśród uczniów wymagających tej formy pomocy. 

Nasza akcja spotyka się z dużym zrozumieniem. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przekazują elementy stroju uczniowskiego. Cieszymy się, że służą one innym dzieciom.

WYDAWANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  oraz w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia"  opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł. Należność proszę wpłacać na konto szkoły, nr rachunku: 56 1020 4724 0000 3802 0075 9936 . W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za duplikat legitymacji szkolnej; imię i nazwisko ucznia

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

  • YouTube Ikona społeczna
  • bip
  • w-facebook