DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone każdego roku 21 lutego. W założeniu ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. W celu podnoszenia świadomości językowej oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za polszczyznę nauczyciele bibliotekarze, przy współpracy wychowawców klas trzecich i polonistów, zorganizowali różnorodne zmagania z językiem polskim. Ich uczestnikami byli uczniowie zamykający pierwszy i drugi etap edukacyjny. Podczas spotkań czytano, mówiono, pisano po polsku – najpiękniej, najpoprawniej, najwyraźniej i na miarę danego wieku. Reprezentanci poszczególnych klas wykazali się znajomością poznanych zasad. W praktyce jednak nie zawsze sprzyjał im los, czy nabyte umiejętności. Tym samym potwierdzili, że na każdym etapie należy dbać o swój język ojczysty, mieć świadomość jego używania, poszerzać wiedzę w tym zakresie. W wyniku rówieśniczych potyczek klas trzecich w konkursie ,,Językowa rzeczywistość”: I miejsce zajął zespół klasy 3b w składzie Lena Mierzwińska i Filip Siemieniewicz, II miejsce zdobyły uczennice kl. 3c Magdalena Oszmian i Lilianna Lutkiewicz, III miejsce przypadło drużynie kl. 3a reprezentowanej przez Klaudię Wądołowską i Gabriela Andrejczyka, IV miejsce trafiło do kl. 3d - Leny Jankowskiej i Damiana Wroczyńskiego. W konkursie językowym klas ósmych ,,Polszczyzna bez tajemnic” przyznano kolejno: I miejsce uczennicom kl. 8c – Zuzannie Nikonowicz i Monice Podurgiel II miejsce uczniom kl. 8a – Jakubowi Dzierżanowskiemu i Patrykowi Kostyk III miejsce uczennicom kl. 8d – Martynie Gąsiewskiej i Victorii Dawid IV miejsce uczennicom kl. 8b – Natalii Laszkowskiej i Mai Kapuścińskiej

Z okazji Dnia Języka Ojczystego na terenie szkoły odbyły się też inna działania. Reprezentanci kl.6-8 wzięli udział w III etapie „Czwóreczkowej ortografiady” (wyniki i tekst dyktanda na stronie szkoły). Zmagali się z hipertrudną ortografią, pisali tekst o kolejnych przygodach Hiacynty, tym razem pt. „O nie byle jakiej wizycie, czyli o hołubionym przez wszystkich huncwocie Hipolicie”.

Wszyscy chętni uczniowie mogli wykazać się znajomością języka polskiego. Na terenie szkoły zostały wyeksponowane zagadki polonistyczne dotyczące poprawnej polszczyzny (QR-kody). Uczniowie skanowali je za pomocą telefonów, odczytywali i rozwiązania zapisywali na karcie odpowiedzi. Oprócz zagadki była też informacja, gdzie należy szukać kolejnego QR-kodu. Wytrwali uczniowie, którzy odnaleźli wszystkie zagadki i poprawnie je rozwiązali, mogą zdobyć dodatkową ocenę z języka polskiego, pod warunkiem, że kartę odpowiedzi w tym dniu oddadzą swojej polonistce do sprawdzenia.

Uczniowie naszej placówki (dzieci z klas IV-VI) wzięli także udział w ,,XIII Potyczkach Ortograficznych” o tytuł dziecięcego ,,Mistrza Ortografii” zorganizowanych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Wyniki poznamy pod koniec lutego. Liczymy jednak, że w gronie najlepszych znajdą się nasi reprezentanci.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie