• sp4012

EDUKACYJNA SZANSA W TORUNIUDo rąk trojga naszych uczniów: Piotra Kulika, Jakuba Dzierżanowskiego i Zuzanny Nikonowicz trafił niespodziewany list. Nadawcą tego pisma jest dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Zawiera ono zaproszenie do podjęcia nauki w tejże placówce. Szkoła rekrutuje uczniów szczególnie uzdolnionych i twórczych z obszaru całego kraju. Uniwersyteckie LO w Toruniu to zwycięzca tegorocznego Rankingu Liceów "Perspektyw" 2020. Toruńskie ULO uplasowało się również na pierwszym miejscu w rankingu maturalnym oraz na drugim miejscu w rankingu olimpijskim. Piotr, Kuba i Zuzia mają szansę wstąpić do grona uczniów tej szkoły, gdyż są laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Dyrekcja liceum doceniła potencjał intelektualny naszych wychowanków i ich sukcesy, o czym świadczy list przesłany do naszych ósmoklasistów. Kuba jest laureatem z języka polskiego, matematyki, fizyki i biologii, a także finalistą z języka angielskiego i informatyki. Piotr zdobył tytuł laureata z języka polskiego, geografii, fizyki i biologii. Zuzia uzyskała tytuł laureata z biologii i finalisty z języka polskiego. Toruńskie liceum zapewnia swoim podopiecznym m.in. nowoczesną bazę techniczną, możliwość uczestniczenia w zajęciach na UMK, udział w projektach międzynarodowych, bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Podkreśla, że laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności. Przed Zuzią, Kubą i Piotrem niełatwa decyzja, gdzie się uczyć. Życzymy im podjęcia trafnych decyzji i szkoły, która umożliwi im wszechstronny rozwój, da szansę do realizacji marzeń i lepszej przyszłości.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie