• sp4012

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM!A teraz będziemy się chwalić! Dlaczego? Ponieważ jesteśmy bardzo dumni z postaw naszych uczniów, obecnych już absolwentów Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Na przełomie marca i lipca uczniowie z klasy sportowej o profilu pływackim oraz uczniowie uczęszczający na fakultety pływackie, dzięki współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Ełku zostali wyróżnieni za wkład pracy nad kształtowaniem postawy pływackiej, wytrwałość i zaangażowanie.

Uczniami wyróżniającymi się byli: Maja Grzegorczyk, Hubert Gryżewski, Hubert Hyzopski, Wiktoria Surażyńska, Jakub Siemieniewicz, Agata Ruchlewicz, , Hubert Grzymkowski, Bartosz Chojęta, Dacjan Wójcik, Szymon Stryjewski, Tobiasz Sierotko oraz Stefan Cholewicki. Podjęli oni wyzwanie i spełnili swoje marzenia, biorąc udział w kursie na Ratownika Wodnego. Koordynatorem szkolenia był instruktor ratownictwa wodnego p. Michał Utykański, który stale motywował i przekazywał cenne informacje dotyczące ratownictwa. Kurs rozpoczął się 7 marca i trwał do 12 lipca. Termin został nieco wydłużony, gdyż plany realizacji pokrzyżował Covid -19. Miejscem szkolenia był Park Wodny MOSiR w Ełku, jak również nowa plaża miejska na os. Baranki. W całym kursie uczestniczyły 23 osoby, z czego 12 to nasi uczniowie i tym bardziej jest nam miło.

W ramach kursu młodzi adepci odbyli 24 godziny praktyk i teorii pod czujnym okiem instruktora ełckiego WOPR. Podczas szkolenia uczestnicy poznali techniki holowania poszkodowanych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jakie są warunki organizacji kąpieliska i specyfika pracy ratownika i wiele innych bardzo ważnych wiadomości i umiejętności ratowniczych. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i pilnie przyswajali wiedzę.

Uwieńczeniem projektu było wręczenie legitymacji WOPR i przyznanie stopnia młodszego ratownika wodnego. Młodym ratownikom bardzo serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, że wkrótce zdobędą kolejne stopnie ratownicze i będą czuwać nad nami podczas kąpieli wodnych na pływalni czy kąpielisku. A kolejne roczniki klas pływackich zachęcamy do większego wkładu pracy nad techniką pływacką oraz zaangażowanie, które jak widać może się przydać w przyszłości. Kto wie może już w następnym roku znajdą się kolejni wybrańcy? Z wodnym pozdrowieniem - Elżbieta Jeżewska

PS. Jesteśmy z Was dumni !

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU

Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształ

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

  • YouTube Ikona społeczna
  • bip
  • w-facebook