KONFERENCJA Z IMPRO


Dzielnie się wiedzą i umiejętnościami należy do przyjemności i jest zaszczytem.

Przekonaliśmy się o tym podczas międzynarodowej Konferencji „ImroVszkole. Innowacja edukacyjna”, która odbyła się w konstancińskim Domu Kultury w ubiegłym tygodniu. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w osobach pani Kamili Kulbackiej -Trzaskowskiej , Grażyny Truszkowskiej i ich uczniów z klas 5f i 7b. Celem udziału zespołu było podzielenie się z nauczycielami z Polski i Słowenii metodą IMPRO, którą realizujemy na naszych lekcjach języka polskiego i edukacji globalnej. Zademonstrowaliśmy ulubione gry integracyjne i symulację lekcji IMPRO o wytwarzaniu elektryczności z energii Słońca. Dzieci i nauczycielki znakomicie się zaprezentowały, co wywołało entuzjazm i uznanie obserwujących lekcje nauczycieli z całej Polski. Komplementów pod naszym adresem i pochwał wdrażanych w SP4 metod nie było końca. Wyszkoleni przez nas nauczyciele zapewniali, że przekazaną przez nas wiedzę będą krzewić w swoich szkołach, a swoje lekcje uczynią tak radosnymi, jak się to nam udaje na co dzień.

Cieszymy się, że Czwórka mogła uczestniczyć w promowaniu tego, czego nauczyliśmy się w ciągu ostatnich miesięcy, a co zawdzięczamy warsztatowi zaprezentowanemu w Ełckim Centrum Kultury w ramach programu Young Theater. Zaszczyt udziału w konferencji skłania nas do kontynuacji współpracy z organizatorami, czyli panią Katarzyną Michalską i Anną Krajewską, które doceniły dorobek zespołu IMPRO z Czwórki i zapowiedziały, że wkrótce będziemy współautorami podręcznika nieocenionej metody, która pomaga w przełamaniu nieśmiałości uczniów, integracji zespołów klasowych, a wreszcie sprzyja radosnemu przetwarzaniu ważnych i niełatwych treści nauczania każdego przedmiotu w formie zabawy wywiedzionej z teatru.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie