• sp4012

NIE MA ŻYCIA BEZ WODY -" UNSER LYCKER SEE"Od 1 października do 25 listopada w naszej szkole realizowany był grant na projekt edukacyjny "Unser Lycker See - Nasze Jezioro Ełckie". Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas 8. Projekt miał charakter interdyscyplinarny. Łączył on naukę języka niemieckiego z elementami historii, geografii i biologii. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoje zdolności językowe, przede wszystkim rozszerzając słownictwo dotyczące: położenia miasta i jego atrakcji turystycznych, różnych form aktywności nad wodą, rzeczy przydatnych podczas wyjazdu nad jezioro i sposobów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników wodnych. Uczestnicy doskonalili wszystkie sprawności językowe. Ćwiczyli dialogi pytając o drogę w oparciu o plan miasta, pisali pocztówkę z Ełku, analizowali infografikę zużycia wody w gospodarstwie domowym, opisywali pogodę, pracowali z filmem i nagraniami audio, sortowali śmieci, poznali źródła zanieczyszczeń wód, różne gatunki ryb, ich budowę oraz przeprowadzili eksperyment na wyporność ciał stałych przez ciecz.

Poza zajęciami w szkole odbyły się też trzy spotkania warsztatowe w terenie. Na początku października odkrywaliśmy tajniki łowienia ryb. Lekcję wędkowania poprowadził wiceprezes PZW, Pan Marian Szafasz, który zapoznał uczniów z rodzajem przynęt, z użytkowaniem i budową wędki oraz sposobem zakładania robaka na haczyk. Opowiedział też o regulaminie wędkowania, rybach pływających w Jeziorze Ełckim oraz zwrócił uwagę na właściwy dobór materiałów wędkarskich.

W Muzeum Historycznym obejrzeliśmy wystawę "Ełk po kolei". Podczas podróży przez historię miasta Pan Jarosław Wasilewski opowiadał o losach Ełku i jego mieszkańcach od powstania po czasy współczesne. Mówił o znanych osobistościach, które zawitały do naszego miasta oraz pokazał pozostałości z dawnych czasów: pamiątki, mapy, tablice, herby i zdjęcia. Mieliśmy też okazję wybicia pamiątkowej monety.

Aby dowiedzieć się jak funkcjonuje oczyszczania ścieków wybraliśmy się do Nowej Wsi Ełckiej. Tam już czekał na nas kierownik oczyszczalni, Pan Piotr Dardziński, który oprowadził nas po obiekcie, pokazał dyspozytornię i ścieki oczyszczone. Opowiedział o działalności oczyszczalni i zwrócił uwagę na to, czego nie powinniśmy wrzucać do toalety. Zaskoczyło nas, że powstające w oczyszczalniach ścieków osady mogą stać się bezpiecznym, pozbawionym przykrego zapachu, użytecznym w rolnictwie nawozem.Ucieszył nas też fakt, że jakość wody w naszych kranach jest bardzo dobra i nie musimy jej filtrować.

Celem projektu było zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego i uwrażliwienie ich na tematykę bliską naszej szkole - ekologię. Wierzę, że problematyka zajęć pozwoliła wyrobić wśród uczniów świadomość obywatelską i poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Pamiętajmy, to nie Ziemia należy do człowieka, lecz człowiek należy do Ziemi. Natalia Jurczyk-Lemieszonek

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU

Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształ