• sp4012

"OCHRONA ROŚLIN - OCHRONĄ ŻYCIA NA ZIEMI"Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował Wiosenne Konkursy Przyrodnicze pod hasłem "Ochrona roślin - ochroną życia na Ziemi". Faktycznie były to trzy konkursy: plastyczny, poetycki i prezentacji multimedialnych, które adresowane były do uczniów i nauczycieli ze szkół województwa warmińsko-mazurskiego. Celem konkursów było samodzielne zdobywanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, dostrzeganie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie Warmii i Mazur oraz budzenie indywidualnej aktywności twórczej w kontakcie z przyrodą. Konkursy realizowane były w trakcie zdalnego nauczania, mimo to nasi uczniowie poradzili sobie wyśmienicie.

Konkurs prezentacji multimedialnych odbywał się pod głównym hasłem konkursu "Ochrona roślin - ochroną życia na Ziemi". Celem konkursu było poznanie roli roślin jako podstawy życia na Ziemi, a także refleksyjne spojrzenie na zasoby roślinne (ochrona puli genowej roślin), dynamikę zmian i zagrożenia flory na Ziemi. Należało również dostrzec rolę roślin jako strażnika zmian klimatycznych. Z naszej szkoły zostały wysłane dwie prace i obie zajęły czołowe miejsca: I miejsce zdobył Mateusz Buksa uczeń klasy VIIIa, po II miejsce sięgnęła Lena Danelczyk uczennica klasy Vd.

Celem konkursu poetyckiego pod hasłem „Różnorodność biologiczna to życie-nasze życie” było rozwijanie wrażliwości na świat, w którym żyjemy i który kształtujemy również przez swoje zachowanie, dostrzeganie znaczenia roślin dla naszego życia i życia naszej planety, jej różnorodności oraz wyrażanie przywiązania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze swojej Małej Ojczyzny – miejsca szczególnego na planecie Ziemia. Wysłaliśmy pięć wierszy. I miejsce zajęła Marta Maciorowska z klasy VIIIa i mamy trzy wyróżnienia: Dominika Sabasińska z klasy VIIIc, Jan Grzymkowski z klasy Vb, oraz Hubert Grzymkowski z klasy VIIb.

Wzięliśmy też udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Dziko rosnące rośliny Warmii i Mazur”. Należało wykonać jedną kolorową ilustrację do albumu roślin wiosennych dziko rosnących na Warmii i Mazurach. Praca miała przedstawiać wybraną roślinę z zachowaniem szczegółów jej budowy morfologicznej. W prawym dolnym rogu pracy należało umieścić czytelną nazwę gatunkową rośliny w języku polskim i łacińskim (w nawiasie). Tych warunków było sporo i nikt z uczestników ich nie zrealizował w całości. W związku z tym nie było podium, tylko wyróżnienia. Na sześć wysłanych prac nasze trzy zostały wyróżnione: Leny Podemskiej z klasy Vf, Amelii Czaplickiej z klasy VIIb oraz Matyldy Praszek z klasy VIIIa.

Wszystkim serdecznie gratulujemy. Wyżej wymienione osoby otrzymają nagrody.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie