• sp4012

ODRZUTOWE ZAJĘCIAW ramach projektu "Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość" uczniowie klas siódmych regularnie uczestniczą w zajęciach pt.: „Magia fizyki i chemii”. Podczas tych zajęć uczniowie mają możliwość kształcenia kompetencji naukowo-technicznych. Oprócz rozwiązywania różnego rodzaju zadań teoretycznych uczniowie mają wiele okazji do eksperymentowania. Młodzi naukowcy badali zjawisko odrzutu konstruując rakietę, sprawdzali warunki pływania ciał w roztworze o zmiennym nasyceniu, wykonywali doświadczenia potwierdzające istnienie sił międzycząsteczkowych oraz potwierdzali doświadczalnie prawa dotyczące ciśnienia.


0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU

Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształ