• sp4012

STYPENDIA „ORZEŁ Z CZWÓRKI” PRZYZNANE!Po raz drugi mamy okazję uhonorować najlepszych uczniów naszej szkoły stypendium „Orła z Czwórki” w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.02.02.01-28-0035/17-00. Stypendium wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne - łącznie 1000 zł. Wyróżnieni uczniowie mają pełną swobodę dysponowania otrzymanymi pieniędzmi. Jesteśmy przekonani, że zrobią to z pożytkiem.

4 października 2019 roku, podczas spotkania klas VII i VIII uroczyście wręczono stypendia szkolne przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, którzy wykazują w środowisku szkolnym dużą aktywność oraz dbają o własny rozwój. Dyrektor szkoły Wanda Wojnowska wyróżniła uczniów, którzy uzyskali rekomendacje Komisji Stypendialnej. Wśród najlepszych znaleźli się: Paulina Kuczyńska z klasy VIIb, Zuzanna Nikonowicz - VIIIc, Hubert Grzymkowski - VIIb, Piotr Kulik- VIIIc, Jakub Siemieniewcz – VIIIc.

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych oraz nowych form szkolnych aktywności.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU

Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształ