• sp4012

TAK! MOGĘ!

Aktualizacja: 14 kwi 2020Design for Change – takim hasłem 3 lutego samorządy uczniowskie klas 7 i 8 naszej szkoły rozpoczęły pierwszy dzień szkoły po przerwie zimowej. SP4 jako jedyna szkoła w Polsce podjęła kroki w kierunku szkolenia na moderatorów działań ujętych w ramy DfCh nie tylko nauczycieli, ale także swoich uczniów. DESIGN for CHANGE to największy światowy ruch napędzany przez dzieci, które realizują projekty zmian społecznych i udowadniają, że każde dziecko może i ma siłę, by zmieniać świat. Dzieci zadziwiająco wnikliwie patrzą na swoje otoczenie i dostrzegają problemy, które utrudniają życie. Od zbyt ciężkich plecaków, śmieci na ulicach, po poprawę higieny w domach, zapobieganie wykluczeniu czy szkolny mobbing. W trakcie szkolenia połączonego z rozbudowanym warsztatem nasi uczniowie najpierw określili a następnie podjęli pierwsze próby rozwiązania problemów, które dotykają ich bezpośrednio. I tak powstał np. prototyp dyspensera papieru toaletowego w naszych toaletach. Uczniowie wskazywali obszary życia szkolnego, na który mają wpływ i mogą je zmienić. Wszyscy byliśmy zaskoczenie swoimi supermocami i że „Tak! Mogę zmieniać świat każdego dnia.” warto wprowadzać w życie, ponieważ to właśnie małe kroki i małe zmiany prowadzą do zmiany całego świata.

Projekt otrzymał dofinansowanie Prezydenta Miasta Ełku na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU

Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształ