TRIUMF W WOJEWÓDZKICH OLIMPIADACH

Aktualizacja: 6 kwi 2020


W ciągu roku szkolnego odbywa się wiele konkursów, wśród nich wojewódzkie olimpiady przedmiotowe, które dają szczególne uprawnienia tym uczniom, którzy zdobędą tytuł laureata. W tym roku szkolnym wojewódzkie olimpiady dla szkół podstawowych obejmowały jedenaście przedmiotów, nasi uczniowie wystartowali w dziesięciu z nich. Celem tych konkursów jest rozwijanie zainteresowań, motywowanie uczniów do uczenia się oraz wspieranie uzdolnień uczniów. Zakres materiału obejmuje i poszerza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego z danego przedmiotu. Patrząc na regulaminy, wymagania i arkusze konkursowe śmiało można stwierdzić, że adresowane są głównie do najstarszych uczniów. Było to nie lada wyzwanie dla wszystkich startujących w olimpiadach, gdyż poziom testów finałowych był bardzo wysoki. Tym bardziej cieszy nas sukces naszych uczniów: 14 laureatów i 6 finalistów to niebywały wyczyn. W Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego na medal spisało się troje uczniów. Laureatami tegoż konkursu zostali: Jakub Dzierżanowski kl. 8a i Piotr Kulik kl.8c, a Zuzanna Nikonowicz z kl. 8c uzyskała tytuł finalisty. W Wojewódzkim Konkursie z Biologii zebraliśmy największe żniwo. Laureatami zostali: Jakub Dzierżanowski kl. 8a, Piotr Kulik kl.8c, Kamil Korolczuk kl. 7c, Zuzanna Nikonowicz z kl. 8c, Monika Podurgiel kl. 8c i Julia Emilia Sarnacka kl. 8c, a tytuł finalisty zdobyła Paulina Kuczyńska z kl. 7b. W Wojewódzkim Konkursie z Matematyki najlepiej poradził sobie Jakub Dzierżanowski kl. 8a, zdobywając tytuł laureata. W Wojewódzkim Konkursie z Geografii świetnie wypadł Piotr Kulik kl.8c, który otrzymał tytuł laureata. W Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego w finale wystąpiło czworo naszych uczniów, Maks Białozierski z kl. 8c uzyskał tytuł laureata, a Jakub Dzierżanowski z kl. 8a, Oliwia Zalewska z kl. 8a i Dawid Witkowski z kl. 8d zostali finalistami. W Wojewódzkim Konkursie z Fizyki mamy trzech laureatów: Jakub Dzierżanowski kl. 8a, Piotr Kulik kl.8c i Jakub Siemieniewicz kl. 8c. W bardzo trudnym etapie finałowym Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki wystartował Jakub Dzierżanowski z kl. 8a i otrzymał w tej olimpiadzie tytuł finalisty. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, gratulujemy zarówno im, jak i ich rodzicom i nauczycielom. I przypominamy, że laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu. Zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu z danego przedmiotu najwyższego wyniku. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności po ukończeniu szkoły podstawowej do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej. To niewątpliwie motywuje uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

  • YouTube Ikona społeczna
  • bip
  • w-facebook