• sp4012

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ…Szkoła Podstawowa nr 4 im Władysława Szafera w Ełku wzięła udział w ogólnopolskim projekcie "Ratujemy i uczymy ratować", który polega na biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy.

Akcja odbyła się w środę 16 października 2019 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku. Została zainicjowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ma na celu uświadomienie, jak ważna jest reakcja w chwilach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.

Uczniowie z klasy 5c chętnie podjęli się wyzwania i pod opieką swoich nauczycieli wychowania fizycznego oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych stanęli na wysokości zadania.

Jeszcze przed wybiciem godziny 12.00 uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat celu bicia rekordu, którym jest promowanie postaw prospołecznych oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie na bicie rekordu mieli 30 minut, w tym czasie musieli podjąć się akcji resuscytacyjnej nieprzerwanie do czasu zakończenia zadania.

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Dlatego pewnych postaw warto jest uczyć już od najmłodszych lat.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie