W CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOOd października 2020 w naszej szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” będącego efektem partnerstwa najlepszych uczelni technicznych w Polsce, których liderem jest Politechnika Łódzka.

W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z zakresu algorytmiki i programowania a także robotyki. Podczas zajęć wykorzystywane są języki programowania takie jak Scratch, Python czy C++. Dopełnieniem nauki programowania jest praca z robotami edukacyjnymi, których obsługa nie tylko rozwija umiejętności programistyczne, ale daje także dużo frajdy i pobudza do ich kreatywnego wykorzystania. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych CMI mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w ogólnopolskich zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Do prowadzenia zajęć w ramach CMI nauczyciele przygotowywani są podczas 2 semestralnego certyfikowanego kursu prowadzonym na Politechnice Gdańskiej, która jest jednym z partnerów projektu. Kurs poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Zdobyta wiedza pozwala nauczycielom na prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, przygotowując uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego prowadzone jest kółko algorytmiczne, którego opiekunem jest mgr inż. Anna Bożewicz.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie