• sp4012

W HOŁDZIE MARSZAŁKOWIZnajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem jak i wartością, którą ciągle na nowo, powinna odkrywać szkoła. Odnajdywanie owej wartości jest chlubnym kontynuowaniem tradycji polskiej szkoły, która będąc wierna narodowej spuściźnie, przekazywała solidną wiedzę, kształtowała świadomość narodową i obywatelską, szacunek dla dobra wspólnego jakim jest dziedzictwo wspólnoty narodowej i państwowej zbudowanej w minionych stuleciach, a co za tym idzie - wychowywała w poczuciu patriotyzmu

7 listopada 2019 r. uczniowie klasy 2 „d” wybrali się na wycieczkę pod pomnik Józefa Piłsudskiego w Ełku, zapalili znicze i złożyć hołd wielkiemu Polakowi przed zbliżającym się Świętem Niepodległości. Poprzez przybliżanie tej tematyki dzieci uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz symboli narodowych. U. Gąsowska

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

  • YouTube Ikona społeczna
  • bip
  • w-facebook