• sp4012

WARSZTATY DLA RODZICÓW „UCZEŃ Z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.12 września i 12 grudnia 2019r. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla Rodziców w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość”. Spotkanie przygotowały oraz poprowadziły: Agnieszka Wysocka - psycholog szkolny oraz Wioletta Michalewicz - pedagog szkolny. Prowadzące poruszyły temat trudnych emocji dziecka, sposobów motywowania dzieci, rozwijania ich pasji i zainteresowań. Uczestnicy spotkania poznali różne rodzaje inteligencji, sposoby zachęcania dzieci do współpracy z dorosłymi. Podczas ćwiczeń warsztatowych Rodzice określili potrzeby swoich dzieci, formułowali skuteczne komunikaty, używając „słów - kluczy”. Ważnym punktem spotkania było przybliżenie roli pochwał w wychowaniu i motywowaniu dzieci. Rodzice określali pozytywne zachowania swoich dzieci oraz formułowali ustne pochwały.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, chętni Rodzice zadawali pytania w trakcie warsztatu oraz po zakończeniu spotkania, w trakcie indywidualnych rozmów z prowadzącymi.

0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

INWENTARYZACJA OTOCZENIA Z APLIKACJĄ PLANTNET W RĘKU

Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów – polepszają one warunki klimatyczne i zdrowotne, sprzyjają wyciszeniu i relaksacji, kształ