PROGRAMY. WSPÓŁPRACA. WYRÓŻNIENIA
CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO

Od października 2020 w naszej szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” będącego efektem partnerstwa najlepszych uczelni technicznych w Polsce, których liderem jest Politechnika Łódzka.

W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z zakresu algorytmiki i programowania a także robotyki. Podczas zajęć wykorzystywane są języki programowania takie jak Scratch, Python czy C++. Dopełnieniem nauki programowania jest praca z robotami edukacyjnymi, których obsługa nie tylko rozwija umiejętności programistyczne, ale daje także dużo frajdy i pobudza do ich kreatywnego wykorzystania. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych CMI mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w ogólnopolskich zawodach algorytmicznych i projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego prowadzone jest kółko algorytmiczne, którego opiekunem jest mgr. inż. Anna Bożewicz.

ARCHI-PRZYGODY 

to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji  budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych. 

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

SZKOŁA Z MOCĄ ZMIENIANIA ŚWIATA

 

„Program „Szkoły z mocą zmieniania świata” ma na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie szkół,  które rozwijają u dzieci i młodzieży nie tylko wiedzę, ale także kluczowe umiejętności społeczne, takie jak: empatia, uważność, praca w grupie, przywództwo, kreatywność i otwartość na zmiany.” O przyznaniu nam tytułu "Szkoły z mocą" zdecydował panel 25 lutego 2016 r. 

LIDER EDUKACJI GLOBALNEJ

 

03 października 2017 r. otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły-Lidera Edukacji Globalnej. Program edukacji globalnej realizujemy nieprzerwanie od 2014 roku. 

SZKOŁA W PILOTAŻU PROGRAMOWANIA

 

Do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej przystąpiliśmy w roku szkolnym 2016/2017 z dwiema innowacjami w zakresie zajęć komputerowych realizowanych programowo z uczniami klas IV-VI. Nasi uczniowie uczą się programowania zgodnie z pomysłami nauczycieli zawartymi w programach: "M@m pomysł" i "Kompukl@sa".

AKADEMIA CHÓRALNA. ŚPIEWAJĄCA POLSKA

Program ŚPIEWAJĄCEJ POLSKI zarządzany jest przez Narodowe Forum Muzyki i finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. Uczestniczymy w nim od 2006 r. Opieką objęto nasze dwa chóry: "Fantazja" i "Nolinki"

ERASMUS+. PARTNERSTWA STRATEGICZNE SZKÓŁ

 

W ramach programu współpracy międzynarodowej ERASMUS+. Akcja K1 realizujemy dwuletnie projekt „Przyjaźni mówię TAK! Przemocy NIE!”. Biorą w nim udział nauczyciele i uczniowie ze szkół z Polski, Włoch, Portugalii i Rumuni. Głównym celem projektu jest promowanie zachowań prospołecznych, kreatywności uczniów i nauczycieli, poszukiwanie nowych innowacyjnych metod i form pracy oraz motywowanie uczniów do nauki. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską.

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

Certyfikat przyznawany jest szkołom, które rozwijają poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.  Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym. Certyfikat otrzymaliśmy w 2017 

AKADEMIA SIATKÓWKI

Siatkarskie Ośrodki Szkolne wspierane przez Polski Związek Piłki Siatkowej mają więc za zadanie animować sport wśród dzieci i młodzieży. Piłka siatkowa to mocna strona naszej szkoły. Od lat tworzymy klasy sportowe o profilu siatkarskim. Nasi trenerzy cieszą się sukcesami na szczeblu wojewódzkim.

COMENIUS "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

Program finansowany ze środków Unii Europejskiej umożliwiła nam realizację w latach 2008-2014 czterech projektów współpracy międzynarodowej:

Comenius Regio: Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie zrozumie - What Johny didn’t learn, John would not understand– the place of ecological elementary education in the promotion of sustainable development of Elk and Lørenskog

Comenius Partnerskie Projekty Szkół: Fairy Tales from Grannie's Book

Comenius Partnerskie Projekty Szkół: European children celebrate

Comenius Partnerskie Projekty Szkół: NATURRAEUME ENTDECKEN UND WAHRNEHMEN - DAS SCHULUMFELD ALS LERNORT

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

Tytuł Szkoły Promującej Bezpieczeństwo nadał nam Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Odebraliśmy go w ważnym dla nas dniu- 13 grudnia 2012 r. W roku szkolnym 2015/16 realizowaliśmy projekt BEZPIECZNA+ 

CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI

To międzynarodowe wyróżnienie potwierdzające ogromne zaangażowanie i wysoką jakość naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju otrzymaliśmy w 2012, 2013 i 2014 r. (na 3 lata). 

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

9 maja 2011 r. wiceminister Edukacji Narodowej - Zbigniew Włodkowski podczas wizyty w Ełlku wyróżnił naszą szkołę tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań korzystając także z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

NAGRODA GŁÓWNA- DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU

3 listopada 2006  podczas Gali Jakości odbywającej się na Zamku w Olsztynie otrzymaliśmy WARMIŃSKO - MAZURSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI. Potrafimy programować swoją pracę i osiągać cele.

SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU - I i II stopnia

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU" otrzymaliśmy w I edycji (9 grudnia 2004). Dążymy do zrównoważonego rozwoju.

ZIELONY CERTYFIKAT - I i II stopnia

ZIELONY CERTYFIKAT I i II stopnia otrzymaliśmy jako jedna z pięciu pierwszych placówek edukacyjnych w Polsce. Program realizowany jest przez EKO-OKO. Patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Środowiska.  

SZKOŁA Z KLASĄ

Tytuł "SZKOŁY Z KLASĄ" uzyskaliśmy w październiku 2003. Był to wynik naszej całorocznej pracy w programie Gazety Wyborczej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Chcemy być nowoczesną szkołą i "lepszym kawałkiem świata" dla naszych uczniów.

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

Tytuł "SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ" przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie otrzymaliśmy jako pierwsza w Polsce szkoła. Jesteśmy szkołą, która chce doskonalić swoją pracę. 

EŁCKI BOCIAN

6 października 2008 uroczyście wręczono nagrody samorządu powiatowego „Ełcki Bocian”. Nasza szkoła otrzymała to wyróżnienie w kategorii ekologia i zrównoważony rozwój. 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Program Oceniania Kształtującego OK realizujemy pod kierunkiem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program OK podnosi wyniki edukacyjne dzięki zmianom w organizacji nauczania i oceniania uczniów.