PROJEKTY

Realizując wizję szkoły projektujemy innowacyjne działania edukacyjne. Projekty pozwalają na zaangażowanie uczniów w działania ponadprzedmiotowe. Umożliwiają odkrywanie świata i rządzących nim praw w drodze bezpośredniego poznania. Dają poczucie sprawczości. Uczniowie doświadczają pracy zespołowej, uczą się zarządzania zadaniami, stają odpowiedzialni za efekt. 

Aktywność w projektach umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami pozaszkolnymi. Partnerami naszych działań są szkoły różnego szczebla, organizacje pozarzadowe, przedsiębiorstwa, organizacje kultury i nauki, techniki oraz lokalne firmy. Baza edukacyjna z jakiej korzystamy poszerza się o zasoby naszych partnerów a oni sami stają się ekspertami i nauczycielami.

FORUM MŁODYCH HISTORYKÓW

to przedsięwzięcie skierowane do uczniów ełckich szkół podstawowych, które składa się z dwóch części:

• konkursu na pracę prezentującą postać lub wydarzenie w wybranej kategorii

• konferencję naukową, podczas której uczniowie zakwalifikowani do udziału zaprezentują wybraną postać bądź wydarzenie.

I Forum Młodych Historyków odbyło się 9 listopada 2018 r.

aleMĄDRALE

to inicjatywa adresowana do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy wykazują szczególne zainteresowania i uzdolnienia. Naszą intencją jest stworzenie sytuacji sprzyjającej rozwijaniu twórczego myślenia, talentów i zainteresowań oraz integracja środowisk ełckich szkół podstawowych. Przedsięwzięcie nie wymaga specjalnego przygotowania, ponieważ zapewnią je współorganizatorzy - instytucje zaproszone do współpracy zgodnie z tematyką danego roku. 

W KOSMOSIE

Hasło  "SP 4 podróżuje w przestrzenni” towarzyszyło działaniom zainspirowanym wizytą mobilnego planetarium CASSIOPEIA. Podczas wizyt w półsferycznej kopule uczniowie obserwowali niebo. Kosmos zamknięty w małej przestrzeni zachwycił wielu. Uczniowie byli pod wrażeniem działania teleskopu Hubble'a, dzięki któremu dotarłi do krańców Wszechświata. Seans w mobilnym planetarium i projekcja filmu „Narodziny gwiazdy” wzbudziły zainteresowanie zarówno wśród młodszych, jak i starszych odbiorców. 
 

DWA ŚWIATY CZY ŚWIAT NA DWA?

Istotą projektu jest zwrócenie uwagi na problemy świata, które pozornie dzielą jeden świat na dwa równoległe: Globalną Północ i Globalne Południe. Świat jest jeden, ale nie możemy dobrze ocenić tego jak funkcjonuje w skali globalnej. Poznanie i zrozumienie zależności jest podstawą kształtowania aktywnych i odpowiedzialnych postaw.

Please reload