25 VI
REKRUTACJA DO SZKOŁY 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE

 

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2021/2022.

KLASY PIERWSZE

Do klas pierwszych zapisujemy:

  1. obowiązkowo dzieci z rocznika 2014,

  2. dzieci urodzone 2015 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

  • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,

  • uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

  • od 15 lutego do 09 kwietnia składają zgłoszenia rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnych

  • od 25 maja do 04 czerwca składają wnioski rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Aktualny obwód szkoły obejmuje ulice:

Jagiełły, Grunwaldzka, K. Pułaskiego, Gdańska ( numery nieparzyste od 1 do 9 A ), Marszałka Józefa Piłsudskiego, St. Moniuszki, Porucznika Świackiego „Sępa” ( oprócz numeru 2 ), prof. Władysława Szafera, generała Władysława Sikorskiego ( numery parzyste od 2 do 6 ), Wojska Polskiego ( numery nieparzyste od 67 do końca ulicy i parzyste od 48 do końca ulicy ), 11– go Listopada, A. Mickiewicza (numery nieparzyste od 1 do 13 ), Gustawa Gizewiusza, M. Konopnickiej, M. Kajki ( numery nieparzyste 1, 1 A ), Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima (numery parzyste 16, 16 A, 16B i od numeru 20 do 28)

 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia na właściwym druku.

 

 

KLASA SPORTOWA

O przyjęcie do klasy czwartej sportowej mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie pływania  potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej –lekarza rodzinnego;

  •  posiadają pisemną deklarację rodziców;

  •  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek danej dyscypliny;

  •  złożyli dokumenty w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły

Szczegółowe terminy i zasady przyjęcia ucznia do klasy sportowej określa regulamin rekrutacji.

Wanda Wojnowska

Dyrektor Szkoły

specjalność: LA i tenis stołowy
dla ucznia szkoły
dla ucznia spoza szkoły

2021/2022