REKRUTACJA DO SZKOŁY

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE

 

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2019/2020.

Do grup przedszkolnych przyjmujemy dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym urodzone w 2013 lub 2014 roku. W przypadku wychowania przedszkolnego nie ma określonych obwodów szkolnych.

Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenia. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony szkoły.

Do klas pierwszych zapisujemy:

 1. obowiązkowo dzieci z rocznika 2012,

 2. dzieci urodzone 2013 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

 • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

 • uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

 • od 11 lutego do 08 kwietnia składają zgłoszenia rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnych

 • od 27 maja do 07 czerwca składają wnioski rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Aktualny obwód szkoły obejmuje ulice:

Jagiełły, Grunwaldzka, K. Pułaskiego, Gdańska ( numery nieparzyste od 1 do 9 A ), Marszałka Józefa Piłsudskiego, St. Moniuszki, Porucznika Świackiego „Sępa” ( oprócz numeru 2 ), prof. Władysława Szafera, generała Władysława Sikorskiego ( numery parzyste od 2 do 6 ), Wojska Polskiego ( numery nieparzyste od 67 do końca ulicy i parzyste od 48 do końca ulicy ), 11– go Listopada, A. Mickiewicza (numery nieparzyste od 1 do 13 ), Gustawa Gizewiusza, M. Konopnickiej, M. Kajki ( numery nieparzyste 1, 1 A ), Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima (numery parzyste 16, 16 A, 16B i od numeru 20 do 28)

 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia na właściwym druku.O przyjęcie do klasy czwartej sportowej mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie pływania  potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej –lekarza rodzinnego;

 •  posiadają pisemną deklarację rodziców;

 •  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek danej dyscypliny;

 •  złożyli dokumenty w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły

Szczegółowe terminy i zasady przyjęcia ucznia do klasy sportowej określa regulamin rekrutacji.

Nie prowadzimy rekrutacji na rok szkolny 2019/20Wanda Wojnowska

Dyrektor Szkoły

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

 • YouTube Ikona społeczna
 • bip
 • w-facebook