25 VI
REKRUTACJA DO SZKOŁY

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE

 

Prowadzimy rekrutację na rok szkolny 2020/2021.

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Do grup przedszkolnych przyjmujemy dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym urodzone w 2014 lub 2015 roku. W przypadku wychowania przedszkolnego nie ma określonych obwodów szkolnych.

Wraz z wnioskiem należy w sekretariacie szkoły złożyć oświadczenia. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony szkoły.

Równolegle elektroniczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest na stronie: 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

KLASY PIERWSZE

Do klas pierwszych zapisujemy:

 1. obowiązkowo dzieci z rocznika 2013,

 2. dzieci urodzone 2014 r., które na wniosek rodziców, jako sześciolatki, rozpoczną edukację w klasie pierwszej. Dzieci te muszą spełnić jeden z warunków:

 • korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020,

 • uzyskały opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja do klas I prowadzona jest w dwóch terminach:

 • od 10 lutego do 08 kwietnia składają zgłoszenia rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnych

 • od 25 maja do 05 czerwca składają wnioski rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Aktualny obwód szkoły obejmuje ulice:

Jagiełły, Grunwaldzka, K. Pułaskiego, Gdańska ( numery nieparzyste od 1 do 9 A ), Marszałka Józefa Piłsudskiego, St. Moniuszki, Porucznika Świackiego „Sępa” ( oprócz numeru 2 ), prof. Władysława Szafera, generała Władysława Sikorskiego ( numery parzyste od 2 do 6 ), Wojska Polskiego ( numery nieparzyste od 67 do końca ulicy i parzyste od 48 do końca ulicy ), 11– go Listopada, A. Mickiewicza (numery nieparzyste od 1 do 13 ), Gustawa Gizewiusza, M. Konopnickiej, M. Kajki ( numery nieparzyste 1, 1 A ), Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima (numery parzyste 16, 16 A, 16B i od numeru 20 do 28)

 

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia na właściwym druku.

KLASA SPORTOWA

O przyjęcie do klasy czwartej sportowej mogą ubiegać się uczniowie, którzy: 

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie pływania  potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej –lekarza rodzinnego;

 •  posiadają pisemną deklarację rodziców;

 •  uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek danej dyscypliny;

 •  złożyli dokumenty w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły

Szczegółowe terminy i zasady przyjęcia ucznia do klasy sportowej określa regulamin rekrutacji.

Wanda Wojnowska

Dyrektor Szkoły

specjalność: pływanie
specjalność: piłka siatkowa

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

 • YouTube Ikona społeczna
 • bip
 • w-facebook