PROJEKTY

Uczeń z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku realizuje projekt Uczeń z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.20.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.20.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0035/17-00. 

Czas realizacji projektu : wrzesień 2018 – sierpień 2020

Beneficjentami projektu są uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

 • doposażenie pracowni matematycznej oraz stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej,

 • modernizację i doposażenie pracowni w narzędzia TIK do realizacji podstawy programowej przedmiotu informatyka,

 • pomoc stypendialną uczniom uzdolnionym,

 • doskonalenie kadry,

 • warsztaty dla rodziców: „Jak być rodzicem zdolnego dziecka”, „Moje dziecko jest niegrzeczne”

W projekcie realizowane będą następujące zajęcia:

 • rozwijające kompetencje kluczowe oraz społeczne: Projekt naukowy - Niezwykłe konstrukcje; Poznajemy język naszych sąsiadów - koło jęz. rosyjskiego; MĄDRALE - zajęcia rozwijające kompetencje językowe, kreatywność i komunikatywność; Czwartkowe 5 o’clock z pędzlem

 • rozwijające u uczniów kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki Klub młodych odkrywców; Ale kosmos!; Magia fizyki i chemii; Zakręceni na zielone; koło przyrodnicze Ciekawi świata; koło matematyczne

 • rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów: zajęcia rozwijające umiejętności programowania, zajęcia z programami graficznymi Corel Draw, Gimp, Inkscape, tworzenie stron internetowych

 • kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zajęcia logopedyczne; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające uczenie się

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.20.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.20.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. Dofinansowanie projektu z UE: 317 250, 59 zł

eduScrum - szkolenie dla nauczycieli
Szkolenie nauczycieli w zakresie TIK

STYPENDIA „ORZEŁ Z CZWÓRKI” PRZYZNANE!

Po raz drugi mamy okazję uhonorować najlepszych uczniów naszej szkoły stypendium „Orła z Czwórki” w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.02.02.01-28-0035/17-00. Stypendium wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne -  łącznie 100z0ł. Wyróżnieni uczniowie mają pełną swobodę dysponowania otrzymanymi pieniędzmi. Jesteśmy przekonani, że zrobią to z pożytkiem.

 4 października 2019 roku, podczas  spotkania klas VII i VIII uroczyście wręczono stypendia szkolne przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, którzy wykazują w środowisku szkolnym dużą aktywność oraz dbają o własny rozwój. Dyrektor szkoły Wanda Wojnowska wyróżniła uczniów, którzy uzyskali rekomendacje Komisji Stypendialnej. Wśród najlepszych znaleźli się: Paulina Kuczyńska z klasy VIIb, Zuzanna Nikonowicz - VIIIc, Hubert Grzymkowski - VIIb, Piotr Kulik- VIIIc, Jakub Siemieniewcz – VIIIc.

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych oraz nowych form szkolnych aktywności.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w ramach projektu „Uczeń z SP 4: Dobry Start. Lepsza przyszłość” realizowane były z uczniami z klas I – V. Celem zajęć było usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się oraz pomaganie w przełamywaniu niechęci i rezygnacji przy napotykaniu trudności podczas uczenia się. Na zajęciach kładziony był nacisk na doskonalenie umiejętności czytania i pisania poznanych liter oraz swobodnego wypowiadania się, doskonalone były wiadomości gramatyczno – ortograficzne. Ćwiczono percepcję wzrokową, słuchową, ruchową, sprawność ruchową, orientację przestrzenną, koordynację słuchowo – ruchową i wzrokowo – ruchową, sprawność manualną i motoryczną (motorykę małą i dużą). Bardzo ważne było również ćwiczenie analizy i syntezy (wzrokowej, słuchowej oraz słuchu fonematycznego), ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej oraz koncentracji uwagi. Zauważono pozytywne efekty projektu w postaci zmniejszenia niepowodzeń szkolnych u uczniów o mniejszych możliwościach edukacyjnych. Praca z uczniami powinna być kontynuowana w przyszłym roku szkolnym. (J. Sawa)

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia odbywają się w czteroosobowych grupach. Podczas zajęć dzieci doskonalą umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy (puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki, przenoszenie papierowych skrawków za pomocą słomki, itp.) Pracujemy również nad usprawnianiem motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (naśladowanie przed lustrem ruchów warg, policzków i języka logopedy). Na zajęciach odbywają się także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką (logorytmika) oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. I etap właściwej pracy logopedycznej - praca korekcyjna, która obejmuje wywoływanie głosek w izolacji , utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.  

TATA INŻYNIER

Uczniowie klasy 1e oraz 4a uczestniczyli w wyjątkowej lekcji. Zajęcia poprowadził tata jednego z uczniów – pan inżynier Wiesław Bulkowski, który opowiadał o niezwykłych konstrukcjach. Podczas wspólnie spędzonych dwóch godzin lekcyjnych uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób ewoluowały metody budowania ludzkich schronień, jak rozwijały się techniki zwiększające stabilność tych konstrukcji. Pan Bulkowski zapoznał także uczniów z tajnikami budowy różnych rodzajów mostów. 

5 O' CLOCK Z PĘDZLEM

Pomysł na Czwartkowe 5  o' clock z pędzlem rodził się z połączenia dwóch pasji prowadzącej: miłości do sztuki oraz języka angielskiego. Dzięki projektowi realizowanemu w szkole: "Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość" nasi uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje językowe jednocześnie poznając fascynujący świat malarstwa między innymi Pabla Picassa czy Vincenta van Gogha. W projekcie biorą udział uczniowie 5f, którzy swoje talenty zarówno językowe jak i artystyczne, ćwiczą pod okiem p. Katarzyny Garlickiej.
Zapraszamy społeczność naszej szkoły na II piętro do szkolnej mini galerii na chwilę ze sztuką.

CIEKAWI ŚWIATA

 Mimo deszczowej majowej pogody, uczniowie z kółka przyrodniczego „Ciekawi Świata”, wybrali się z wizytą do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, to jest to, czego potrzebują i co kochają nasze dzieci. Dlatego i tym razem nie zabrakło ani nauki, ani  dobrej zabawy. Rozegraliśmy bardzo ekscytujący teleturniej z udziałem koła fortuny. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Należało się też wykazać znajomością gatunków roślin i zwierząt. Tym razem wygrali wszyscy uczestnicy zabawy. Nagrodą był wspólnie spędzony czas wśród rówieśników i tabliczka czekolady.  Mam nadzieję, że jeszcze nie raz wybierzemy się wspólnie na wyprawę w fantastyczny świat  wiedzy.

Lego to ulubione klocki wszystkich młodych konstruktorów i budowniczych. Pozwalają na odtwarzanie gotowych, często skomplikowanych wzorów, ale też podążanie za własną wyobraźnią. W miniony czwartek, uczniowie klas 1c, 1e, 2c, brali udział w działaniu „Zabytkowo i klockowo – warsztaty architektury sakralnej miasta Ełk dla dzieci – edycja II”, którego pomysłodawcą jest p. Mariusz Brzecki. W czasie 90 minut każda klasa zbudowała inną budowlę sakralną naszego miasta. Inspiracją do pracy było tylko zdjęcie kościoła i umiejętne sugestie instruktora. Dzieci pracowały w grupach i najpierw wykonywały elementy składowe budowli, a na końcu połączyły je w całość w bardzo wysokim stopniu oddającą rzeczywisty charakter budowli. W ten sposób powstały: kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Katedra pod wezwaniem św. Wojciecha i kościół Chrześcijan Baptystów. Efekt końcowy wywołał prawdziwy zachwyt dzieci.

KLOCKOWO

WARSZTATY eduSCRUM DLA NAUCZYCIELI- cz.II. - AGILE i KAIZEN.

Nowoczesne style i filozofie zarządzania stopniowo przenikają do edukacyjnej codzienności. Dotyczy to zarówno procesów decyzyjnych i współpracy w gronie nauczycieli, jak organizacji zajęć z uczniami. Grupa dwudziestu nauczycieli naszej szkoły ukończyła licencjonowane szkolenie i otrzymała międzynarodowy certyfikat eduscrumerów. Już od września filozofię „zwinnych” organizacji (agila) realizuje w praktyce nauczania języka angielskiego p. Katarzyna Garlicka. Teraz możemy liczyć na wsparcie silnej grupy, która w toku szkolenia finansowanego z EFS w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość” zdobyła wiedzę i przećwiczyła elementy eduScruma. Od naszych trenerek: Pauliny Orbitowskiej – Fernandez i Marty Orbitowskiej, wiemy że filozofia Kaizen i Agile stają się coraz bardziej popularne nie tylko w Europie Zachodniej, ale też w tradycyjnej Azji. Na scruma masowo przechodzą japońskie szkoły. Dołączamy do grona innowatorów.

WARSZTATY eduSCRUM DLA NAUCZYCIELI- cz.I.

 Za nami dwa dni spędzone w kręgu szakala i żyrafy, wśród własnych potrzeb i uczuć, w odkrywaniu ich u naszych uczniów, ich rodziców i naszych współpracowników. To pierwszy etap szkolenia prowadzonego przez p. Paulinę Orbitowską-Fernandez dla 20 nauczycieli naszej szkoły. W dążeniu do zmiany stylu kształcenia, budowania nowego modelu szkoły opartej o język porozumienia, przeciwstawiamy się mowie nienawiści poznając założenia programu Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”. Już pierwsze spotkanie z trenerką programu dostarczyło nam inspiracji do pracy. Wykonywane w trakcie warsztatów ćwiczenia zmotywowały do wykorzystania procedur w sytuacjach trudnych, z jakimi spotykamy się w naszej pracy. Dobrze jest też zbudować przekonanie o wartości i ważności naszych osobistych potrzeb.

STRONA UCZNIÓW

Pod adresem http://sp4.eszkola.elk.pl/ uruchomiliśmy naszą stronę internetową. Na zajęciach pozalekcyjnych pn. "Tworzymy strony www" uczniowie poznają podstawy konstrukcji stron publikowanych w internecie. Pierwsze próby to strona na wybrany temat stworzona w wordzie. Mimo, że program powszechnie znany, zadanie wcale nie było łatwe. Teraz poznajemy możliwości tworzenia stron flashowych. Na stronie będą prezentowane prace uczniów tworzone z ich własnych inspiracji.

DZIECKO ZDOLNE TO WYZWANIE -WARSZTATY DLA RODZICÓW

4 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dla rodziców. Tematem warsztatów było „Jak być rodzicem zdolnego dziecka?”.  Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziało 41 rodziców. Pani psycholog Agnieszka Wysocka-Fiedorowicz podczas wykładu opowiedziała zebranym o rodzajach inteligencji  wg prof. Howarda Gardnera. W drugiej części spotkania – warsztatowej,  rodzice sprawdzili na sobie wybrane techniki trenujące pamięć i kształtujące wyobraźnię. Uczyli się motywować dziecko do wysiłku intelektualnego oraz udzielać informacji zwrotnej.

KLUBY MŁODYCH ODKRYWCÓW

Od początku tego roku szkolnego działają w naszej szkole dwa Kluby Młodych Odkrywców. Tworzą je uczniowie klas p. Joanny Pabich I p. Katarzyny Kanclerz. Spotkania mają formę warsztatową, a dzieci pracują głównie w grupach.  Wykorzystując  proste środki i materiały dostępne w domowej kuchni czy łazience, a także ogólnodostępne materiały papiernicze i biurowe dzieci będą poznawać prawa i zjawiska z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. 

Ogłaszamy rekrutację do programu stypendialnego

"Orzeł z Czwórki"

O stypendium finansowe mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie ucznia klasy VII lub VIII składając do Biura Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu.

Formularz zawiera informacje o osiągnięciach ucznia w roku szkolnym poprzedzającym zgłoszenie.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września.

Regulamin i formularz do pobrania: 

„ORŁY Z CZWÓRKI” - PIERWSI STYPENDYŚCI

Podczas  spotkania klas VII i VIII uroczyście wręczono pierwsze szkolne stypendia przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, którzy wykazują w środowisku szkolnym dużą aktywność oraz dbają o własny rozwój. To nowa formuła promowania edukacji jako wartości istotnej w życiu naszej szkoły i wzmacniania pozycji ucznia aktywnego i zdolnego. Dyrektor szkoły Wanda Wojnowska wyróżniła uczniów, którzy uzyskali rekomendacje Komisji Stypendialnej. W grupie pierwszych stypendystów znaleźli się: Jakub Dzierżanowski, kl. VIIa, Karolina Kuczyńska, kl. VIIIb, Julia Sarnacka, kl. VIIc, Maja Truszkowska, kl. VIIIb, Julia Tydman, kl. VIIIb.

Stypendium w wysokości 1000 zł wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne. Wyróżnieni uczniowie mają pełną swobodę dysponowania otrzymanymi pieniędzmi. Jesteśmy przekonani, że zrobią to z pożytkiem. Gratulujemy wyróżnionym i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych oraz nowych forma szkolnych aktywności.

NIEZWYKŁE KONSTRUKCJE

Uczniowie klasy 1 d w miesiącu październiku 2018 r. w ciekawy sposób tworzyli na lekcji  techniki makiety domów, w których mieszkają. 18. października  przynieśli na zajęcia pudełka kartonowe różnej wielkości, kolorowy papier, klej, taśmę klejącą, nożyczki, mazaki. Po wstępnej pogadance zaczęli swoją pracę. Niektórzy zastanawiali się, jak zacząć „budowanie” domów, inni zaś przystąpili do pracy niezwłocznie. W ruch poszły kartony, kolorowy papier, klej, taśma  klejąca, marszczona bibuła, nożyczki, mazaki. Były rozmowy, podpatrywanie innych, jak konstruują swój dom, a czasem niedowierzanie, że budynki tak szybko „rosną”. W końcu „powstały”  dziecięce domy: jednorodzinne, wieżowce, bloki. Zajęcia odbyły się w ramach projektu naukowego Uczeń z SP4: Dobry Start. Lepsza Przyszłość „Niezwykłe konstrukcje”.

© 2018 Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

 • YouTube Ikona społeczna
 • bip
 • w-facebook