PROJEKTY
1m.jpg
EFSpoziom.jpg

Uczeń z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku realizuje projekt Uczeń z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.20.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.20.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0035/17-00. 

Czas realizacji projektu : wrzesień 2018 – sierpień 2020

Beneficjentami projektu są uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań. W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  • doposażenie pracowni matematycznej oraz stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej,

  • modernizację i doposażenie pracowni w narzędzia TIK do realizacji podstawy programowej przedmiotu informatyka,

  • pomoc stypendialną uczniom uzdolnionym,

  • doskonalenie kadry,

  • warsztaty dla rodziców: „Jak być rodzicem zdolnego dziecka”, „Moje dziecko jest niegrzeczne”

W projekcie realizowane będą następujące zajęcia:

  • rozwijające kompetencje kluczowe oraz społeczne: Projekt naukowy - Niezwykłe konstrukcje; Poznajemy język naszych sąsiadów - koło jęz. rosyjskiego; MĄDRALE - zajęcia rozwijające kompetencje językowe, kreatywność i komunikatywność; Czwartkowe 5 o’clock z pędzlem

  • rozwijające u uczniów kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki Klub młodych odkrywców; Ale kosmos!; Magia fizyki i chemii; Zakręceni na zielone; koło przyrodnicze Ciekawi świata; koło matematyczne

  • rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów: zajęcia rozwijające umiejętności programowania, zajęcia z programami graficznymi Corel Draw, Gimp, Inkscape, tworzenie stron internetowych

  • kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zajęcia logopedyczne; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wspierające uczenie się

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.20.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie RPWM.02.20.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. Dofinansowanie projektu z UE: 317 250, 59 zł

mmmmm.jpg
ANGIELSKI Z PĘDZLEM

„Czwartkowe 5 o’clock z pędzlem” to działania łączące sztukę z językiem angielskim dzięki projektowi „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość. Uczestnicy mają rzadką okazję rozwijać swoje pasje artystyczne wykorzystując język angielski do poszerzania warsztatu i pogłębiania wiedzy.

W tym roku szkolnym, który postawił przed nami nietypowe wyzwania, zwieńczeniem projektu jest galeria wirtualna. Nie chcieliśmy, aby reżim sanitarny pozbawił naszą grupę przyjemności dzielenia się sztuką.

Przygotowałam prezentację interaktywną prac uczniów klasy 6f, by choć na chwilę zapomnieć o epidemii i codziennych problemach. Miłego oglądania! Wystarczy kliknąć w link.

https://view.genial.ly/5edfe48a7593ed0d7c1276c0/

Katarzyna Garlicka

IMG_20191104_154021_1.jpg
ODRZUTOWE ZAJĘCIA

W ramach  projektu „Uczeń z Sp4 : Dobry start…”  uczniowie klas siódmych regularnie  uczestniczą w zajęciach pt.:  „Magia fizyki i chemii”. Podczas tych zajęć   uczniowie mają możliwość  kształcenia kompetencji naukowo-technicznych. Oprócz rozwiązywania różnego rodzaju zadań teoretycznych uczniowie mają wiele okazji do  eksperymentowania. Młodzi naukowcy badali zjawisko odrzutu konstruując rakietę, sprawdzali warunki pływania ciał w roztworze o zmiennym nasyceniu, wykonywali doświadczenia potwierdzające istnienie sił międzycząsteczkowych oraz potwierdzali doświadczalnie prawa dotyczące ciśnienia.      

20200111_110355.jpg
KONSTRUKTORZY PODNIEBNYCH MASZYN

Do zrealizowania tematów: „Dlaczego samolot lata?”  i „Konstruktorzy podniebnych maszyn” potrzeba naprawdę niewiele materiałów, a efekt "wow" i tak jest zagwarantowany! Zaczęliśmy tradycyjnie od materiału filmowego, a potem dzieci złożyły swoje samolociki z papieru według instrukcji. Oczywiście nie obyło się bez kolorowania

i samolociki otrzymały i ozdoby i nazwy, nawet z numerami! Pusty w sobotę korytarz szkolny zamienił się w pas startowy i dzieci przystąpiły do testowania swoich modeli. Technika i precyzja pilota okazały się kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, bo choć wszystkie samolociki były wykonane w ten sam sposób, to jednak poleciały na różna odległość. Na tym zakończyliśmy I część naszych zajęć. W części drugiej dzieci, pracując tym razem w 3 -osobowych grupach, wykonały samodzielnie modele maszyn podniebnych z klasowych zasobów materiałowych - patyczków do szaszłyków, plastikowych rurek i gładkiej bibułki. Zużyliśmy też kilka kilometrów taśmy klejącej

ale maszyny wyglądały niesamowicie! Znów udaliśmy się na szkolny pas startowy,

czyli na korytarz i sprawdzaliśmy jak to będzie z lotem tym razem. Wszystkie maszyny poszybowały i bezpiecznie i w całości wylądowały przy wielkim aplauzie i zachwycie dzieci. Zajęcia Klubu Młodych Odkrywców zorganizowano w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość”.

IMG_20191212_171251.jpg
WARSZTATY DLA RODZICÓW: „UCZEŃ Z SP4: DOBRY START. LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”.

12 września i 12 grudnia 2019r. odbyły się w naszej szkole warsztaty dla Rodziców w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość”. Spotkanie przygotowały oraz poprowadziły: Agnieszka Wysocka - psycholog szkolny oraz Wioletta Michalewicz - pedagog szkolny. Prowadzące poruszyły temat trudnych emocji dziecka, sposobów motywowania dzieci, rozwijania ich pasji i zainteresowań. Uczestnicy spotkania poznali różne rodzaje inteligencji, sposoby zachęcania dzieci do współpracy z dorosłymi. Podczas ćwiczeń warsztatowych Rodzice określili potrzeby swoich dzieci, formułowali skuteczne komunikaty, używając „słów - kluczy”. Ważnym punktem spotkania było przybliżenie roli pochwał w wychowaniu i  motywowaniu dzieci. Rodzice określali pozytywne zachowania swoich dzieci oraz formułowali ustne pochwały.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, chętni Rodzice zadawali pytania w trakcie warsztatu oraz po zakończeniu spotkania, w trakcie indywidualnych rozmów z prowadzącymi.

aaaa.jpg

STYPENDIA „ORZEŁ Z CZWÓRKI” PRZYZNANE!

Po raz drugi mamy okazję uhonorować najlepszych uczniów naszej szkoły stypendium „Orła z Czwórki” w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.02.02.01-28-0035/17-00. Stypendium wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2019/2020 z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne -  łącznie 100z0ł. Wyróżnieni uczniowie mają pełną swobodę dysponowania otrzymanymi pieniędzmi. Jesteśmy przekonani, że zrobią to z pożytkiem.

 4 października 2019 roku, podczas  spotkania klas VII i VIII uroczyście wręczono stypendia szkolne przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, którzy wykazują w środowisku szkolnym dużą aktywność oraz dbają o własny rozwój. Dyrektor szkoły Wanda Wojnowska wyróżniła uczniów, którzy uzyskali rekomendacje Komisji Stypendialnej. Wśród najlepszych znaleźli się: Paulina Kuczyńska z klasy VIIb, Zuzanna Nikonowicz - VIIIc, Hubert Grzymkowski - VIIb, Piotr Kulik- VIIIc, Jakub Siemieniewcz – VIIIc.

Gratulujemy wyróżnionym i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych oraz nowych form szkolnych aktywności.

bbb.jpeg

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia odbywają się w czteroosobowych grupach. Podczas zajęć dzieci doskonalą umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy (puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki, przenoszenie papierowych skrawków za pomocą słomki, itp.) Pracujemy również nad usprawnianiem motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (naśladowanie przed lustrem ruchów warg, policzków i języka logopedy). Na zajęciach odbywają się także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką (logorytmika) oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. I etap właściwej pracy logopedycznej - praca korekcyjna, która obejmuje wywoływanie głosek w izolacji , utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.  

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w ramach projektu „Uczeń z SP 4: Dobry Start. Lepsza przyszłość” realizowane były z uczniami z klas I – V. Celem zajęć było usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się oraz pomaganie w przełamywaniu niechęci i rezygnacji przy napotykaniu trudności podczas uczenia się. Na zajęciach kładziony był nacisk na doskonalenie umiejętności czytania i pisania poznanych liter oraz swobodnego wypowiadania się, doskonalone były wiadomości gramatyczno – ortograficzne. Ćwiczono percepcję wzrokową, słuchową, ruchową, sprawność ruchową, orientację przestrzenną, koordynację słuchowo – ruchową i wzrokowo – ruchową, sprawność manualną i motoryczną (motorykę małą i dużą). Bardzo ważne było również ćwiczenie analizy i syntezy (wzrokowej, słuchowej oraz słuchu fonematycznego), ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej oraz koncentracji uwagi. Zauważono pozytywne efekty projektu w postaci zmniejszenia niepowodzeń szkolnych u uczniów o mniejszych możliwościach edukacyjnych. Praca z uczniami powinna być kontynuowana w przyszłym roku szkolnym. (J. Sawa)

NAUCZYCIELE NA START

W ostatnich dniach sierpnia dwudziestoosobowa grupa nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w trzydniowym obozie naukowym w Warszawie. Program obozu wykorzystywał ofertę warsztatową adresowaną do nauczycieli przez muzea i Centrum Nauki Kopernik.

Pierwszy dzień zajęć przygotowało dla nas Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.  Zaczęliśmy od warsztatów kaligrafii. Zasady właściwego trzymania długopisu odeszły w niepamięć. Coraz więcej uczniów nie potrafi go trzymać. Długopis to takie narzędzie, które będzie pisało niezależnie od tego, czy ktoś go trzyma dobrze, czy źle. Technika pomogła człowiekowi, nie musi się męczyć z piórem, nie musi się wysilać aby zachować właściwy kąt pochylenia narzędzia pisarskiego, nie musi trzymać kartki jak należy, nie musi siedzieć właściwie. Czy ta pomoc wyszła nam na zdrowie?

Wydawać by się mogło, że w dobie komputeryzacji warsztaty z kaligrafii to tylko odrobina wiedzy związana z historią piśmiennictwa i dobra zabawa. Fakt – zmierzenie się ze stalówką nie było wcale łatwe, ale mimo to pisanie ozdobnych liter dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Jednak to co najważniejsze w tym warsztacie kryło się pomiędzy wierszami. Często zapominamy jaki jest cel upominania ucznia aby zachował właściwą postawę. Mówimy :” będziesz miał krzywy kręgosłup” i to prawda, ale zapominamy, że właściwa postawa stawia nas w gotowości do pracy, odblokowuje przepływ energii i pomaga naszemu mózgowi myśleć i kierować naszymi działaniami. Zasada „6 nóg na podłodze” nabiera szerszego sensu. Coraz częściej skracamy naszym uczniom do minimum zadania związane z pisaniem. Jest wiele powodów dlaczego tak się dzieje. Prowadzący warsztaty zwrócił uwagę na tzw. „pamięć ręki”. Ręka pomaga mózgowi pamiętać ! Aby taki proces zachodził powinniśmy właściwie łączyć litery, ponieważ pozwala to nam na pisanie jednym ciągiem całego wyrazu. Taka technika poprawia także tempo i czytelność zapisu. Nie piszemy, nie rozwijamy pewnych obszarów naszego mózgu. Edytor tekstu zastępuje monotonne ślęczenie nad pięknym kształtem liter. Ułatwia to nam pracę, ale jakie będą tego skutki ?

Na spacer edukacyjny po wilanowskich ogrodach zabrała nas p. Hanna Michoń (nasza absolwentka, obecnie pracownik muzeum). Hania zapoznała nas z historią i dziejami powstania ogrodów wilanowskich nierozerwalnie związanych z historią Polski i wybitnych Polaków. Zgodnie z koncepcją kolejne części ogrodu prezentują inne style i epoki. Duże wrażenie wywarły na nas nieokiełzane ogrody w stylu angielskim z przełomu XVIII i XIX wieku, dwupoziomowy ogród barokowy w stylu włosko-francuskim ale też ogród różany, kolorowe rabaty kwiatowe oraz wiekowe drzewa -cis i miłorząb dwuklapowy. Idąc wzdłuż brzegu Jeziora Wilanowskiego podziwialiśmy kaczki krzyżówki i mandarynki. Niektórych zaskoczył widok wron. Spacerując po parku natknęliśmy się również na magiczną altankę w stylu chińskim a także cudowny neogotycki budynek stacji pomp. Oprowadzająca nas po ogrodach przewodniczka zauroczyła opowieściami o losach ludzi, w ręce których przekazywany był majątek. Listy króla Jana III Sobieskiego do Marysieńki,  statua zwieńczona orłem … przypomniały fakty z historii.

Następnego dnia uczestniczyliśmy w warsztatach przygotowanych nam przez Centrum Nauki Kopernik. Szkolenie miało na celu pokazać rolę samodzielnego poznania i rozumienia w procesie uczenia się. Warsztaty przeprowadzono w oparciu o Modułowe Pracownie Przyrody.  Doświadczenia (eksperymenty z modułów woda, powietrze) prowadzono według kart pracy, które zakładały stawianie hipotez i ich weryfikację.

Pierwszy eksperyment, „Balon pod presją”, był wspólny dla wszystkich grup. Dotyczył ciśnienia atmosferycznego. Wszystkie grupy po wykonaniu doświadczenia miały za zadanie wczuć się w rolę ucznia i wypisać pytania jakie mogłyby być stawiane przez uczniów podczas wykonywania tego eksperymentu. Celem tego ćwiczenia było uświadomienie nauczycielom jak ważną rolę w procesie nauczania pełni dociekanie, stawianie pytań oraz argumentowanie odpowiedzi.

Kolejnym zadaniem postawionym przed nauczycielami było dostosowanie scenariusza lekcji tak aby można było go zrealizować na 45-minutowej lekcji. Zadanie polegało na zaprojektowaniu lekcji z uwzględnieniem doświadczenia, które wpisuje się w narrację kolejno – biologii, chemii, fizyki i geografii. Lekcja miała nawiązywać do życia i uwzględniać pytania, które opierają się na obserwacji i stymulują do wnioskowania – tzn. nie ma w nich odpowiedzi, ani pytań o wiedzę. Grupy dostały zestawy do wykonania różnych doświadczeń: badanie pojemności płuc, zjawisko konwekcji, kwasowość roztworów, kondensacja pary. Nauczyciele najpierw wykonali eksperymenty według dostępnych wskazówek po czym wspólnie tworzyli scenariusze zajęć dostosowane czasowo do jednostki lekcyjnej. Na zakończenie dzieliliśmy się spostrzeżeniami na temat efektywnego nauczenia poprzez eksperyment na wszystkich przedmiotach edukacyjnych.

Po warsztatach nauczyciele mieli możliwość zwiedzania stałych wystaw Centrum Nauki Kopernik, o których opowiedziała p. Małgorzata Ratkowska – nasza „kopernikowa” przewodniczka.

W ostatnim dniu obozu nasz zespół uczestniczył w warsztatach w Muzeum Azji i Pacyfiku. Mieliśmy okazję poznać historię niektórych gier i zabaw azjatyckich oraz miejsce ich pochodzenia, w które wprowadził nas p. Tomasz Madej. Jednak najciekawszą częścią warsztatów było nasze uczestnictwo w zaprezentowanych grach. Sprawdzaliśmy naszą spostrzegawczość i zręczność, ale również cierpliwość i wytrwałość. Zabawy i gry azjatyckie stanowią bogatą spuściznę dziedzictwa kulturowego Azji. Ich wartość dostrzegło UNESCO, uznając, że zabawy i gry tradycyjne są równie ważnym elementem dziedzictwa kulturowego jak zabytki sztuki, architektury czy języki regionalne i powinny być objęte ochroną. Jako nauczyciele powinniśmy sięgać do nich rozwijając kompetencje społeczne uczniów, ale też wspierając ich w doskonaleniu umiejętności i sprawności różnych zmysłów.

Podczas kolejnego warsztatu udaliśmy się w wirtualną podróż do Australii i skupiliśmy nad odkrywaniem australijskiej sztuki.  Kropkowanie jest najbardziej charakterystycznym elementem sztuki aborygeńskiej znanym na całym świecie i właśnie jemu poświęcony został ten warsztat. Podczas zajęć przedstawione zostały techniki jak i symbole malarstwa Aborygenów. Po krótkim wstępie zaczęliśmy tworzyć własne dzieła. Takie doświadczenie pomogło nauczycielom wcielić się w rolę uczniów i umożliwiło poznanie nowych metod zainteresowania podczas zajęć. Malowanie kropkami i symbolami ma też działanie uspokajające i zdecydowanie wciąga.

Obóz odbył się w ramach projektu: „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

20190307_105822.jpg

TATA INŻYNIER

Uczniowie klasy 1e oraz 4a uczestniczyli w wyjątkowej lekcji. Zajęcia poprowadził tata jednego z uczniów – pan inżynier Wiesław Bulkowski, który opowiadał o niezwykłych konstrukcjach. Podczas wspólnie spędzonych dwóch godzin lekcyjnych uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób ewoluowały metody budowania ludzkich schronień, jak rozwijały się techniki zwiększające stabilność tych konstrukcji. Pan Bulkowski zapoznał także uczniów z tajnikami budowy różnych rodzajów mostów. 

DSC00732.JPG

5 O' CLOCK Z PĘDZLEM

Pomysł na Czwartkowe 5  o' clock z pędzlem rodził się z połączenia dwóch pasji prowadzącej: miłości do sztuki oraz języka angielskiego. Dzięki projektowi realizowanemu w szkole: "Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość" nasi uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje językowe jednocześnie poznając fascynujący świat malarstwa między innymi Pabla Picassa czy Vincenta van Gogha. W projekcie biorą udział uczniowie 5f, którzy swoje talenty zarówno językowe jak i artystyczne, ćwiczą pod okiem p. Katarzyny Garlickiej.
Zapraszamy społeczność naszej szkoły na II piętro do szkolnej mini galerii na chwilę ze sztuką.

CIEKAWI ŚWIATA

 Mimo deszczowej majowej pogody, uczniowie z kółka przyrodniczego „Ciekawi Świata”, wybrali się z wizytą do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, to jest to, czego potrzebują i co kochają nasze dzieci. Dlatego i tym razem nie zabrakło ani nauki, ani  dobrej zabawy. Rozegraliśmy bardzo ekscytujący teleturniej z udziałem koła fortuny. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Należało się też wykazać znajomością gatunków roślin i zwierząt. Tym razem wygrali wszyscy uczestnicy zabawy. Nagrodą był wspólnie spędzony czas wśród rówieśników i tabliczka czekolady.  Mam nadzieję, że jeszcze nie raz wybierzemy się wspólnie na wyprawę w fantastyczny świat  wiedzy.

KLOCKOWO

Lego to ulubione klocki wszystkich młodych konstruktorów i budowniczych. Pozwalają na odtwarzanie gotowych, często skomplikowanych wzorów, ale też podążanie za własną wyobraźnią. W miniony czwartek, uczniowie klas 1c, 1e, 2c, brali udział w działaniu „Zabytkowo i klockowo – warsztaty architektury sakralnej miasta Ełk dla dzieci – edycja II”, którego pomysłodawcą jest p. Mariusz Brzecki. W czasie 90 minut każda klasa zbudowała inną budowlę sakralną naszego miasta. Inspiracją do pracy było tylko zdjęcie kościoła i umiejętne sugestie instruktora. Dzieci pracowały w grupach i najpierw wykonywały elementy składowe budowli, a na końcu połączyły je w całość w bardzo wysokim stopniu oddającą rzeczywisty charakter budowli. W ten sposób powstały: kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Katedra pod wezwaniem św. Wojciecha i kościół Chrześcijan Baptystów. Efekt końcowy wywołał prawdziwy zachwyt dzieci.

WARSZTATY eduSCRUM DLA NAUCZYCIELI- cz.II. - AGILE i KAIZEN.

Nowoczesne style i filozofie zarządzania stopniowo przenikają do edukacyjnej codzienności. Dotyczy to zarówno procesów decyzyjnych i współpracy w gronie nauczycieli, jak organizacji zajęć z uczniami. Grupa dwudziestu nauczycieli naszej szkoły ukończyła licencjonowane szkolenie i otrzymała międzynarodowy certyfikat eduscrumerów. Już od września filozofię „zwinnych” organizacji (agila) realizuje w praktyce nauczania języka angielskiego p. Katarzyna Garlicka. Teraz możemy liczyć na wsparcie silnej grupy, która w toku szkolenia finansowanego z EFS w ramach projektu „Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość” zdobyła wiedzę i przećwiczyła elementy eduScruma. Od naszych trenerek: Pauliny Orbitowskiej – Fernandez i Marty Orbitowskiej, wiemy że filozofia Kaizen i Agile stają się coraz bardziej popularne nie tylko w Europie Zachodniej, ale też w tradycyjnej Azji. Na scruma masowo przechodzą japońskie szkoły. Dołączamy do grona innowatorów.

50464573_2297856777111122_22905095421752

WARSZTATY eduSCRUM DLA NAUCZYCIELI- cz.I.

 Za nami dwa dni spędzone w kręgu szakala i żyrafy, wśród własnych potrzeb i uczuć, w odkrywaniu ich u naszych uczniów, ich rodziców i naszych współpracowników. To pierwszy etap szkolenia prowadzonego przez p. Paulinę Orbitowską-Fernandez dla 20 nauczycieli naszej szkoły. W dążeniu do zmiany stylu kształcenia, budowania nowego modelu szkoły opartej o język porozumienia, przeciwstawiamy się mowie nienawiści poznając założenia programu Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”. Już pierwsze spotkanie z trenerką programu dostarczyło nam inspiracji do pracy. Wykonywane w trakcie warsztatów ćwiczenia zmotywowały do wykorzystania procedur w sytuacjach trudnych, z jakimi spotykamy się w naszej pracy. Dobrze jest też zbudować przekonanie o wartości i ważności naszych osobistych potrzeb.

STRONA UCZNIÓW

Pod adresem http://sp4.eszkola.elk.pl/ uruchomiliśmy naszą stronę internetową. Na zajęciach pozalekcyjnych pn. "Tworzymy strony www" uczniowie poznają podstawy konstrukcji stron publikowanych w internecie. Pierwsze próby to strona na wybrany temat stworzona w wordzie. Mimo, że program powszechnie znany, zadanie wcale nie było łatwe. Teraz poznajemy możliwości tworzenia stron flashowych. Na stronie będą prezentowane prace uczniów tworzone z ich własnych inspiracji.

DZIECKO ZDOLNE TO WYZWANIE -WARSZTATY DLA RODZICÓW

4 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dla rodziców. Tematem warsztatów było „Jak być rodzicem zdolnego dziecka?”.  Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedziało 41 rodziców. Pani psycholog Agnieszka Wysocka-Fiedorowicz podczas wykładu opowiedziała zebranym o rodzajach inteligencji  wg prof. Howarda Gardnera. W drugiej części spotkania – warsztatowej,  rodzice sprawdzili na sobie wybrane techniki trenujące pamięć i kształtujące wyobraźnię. Uczyli się motywować dziecko do wysiłku intelektualnego oraz udzielać informacji zwrotnej.

DSC00286.JPG

KLUBY MŁODYCH ODKRYWCÓW

Od początku tego roku szkolnego działają w naszej szkole dwa Kluby Młodych Odkrywców. Tworzą je uczniowie klas p. Joanny Pabich I p. Katarzyny Kanclerz. Spotkania mają formę warsztatową, a dzieci pracują głównie w grupach.  Wykorzystując  proste środki i materiały dostępne w domowej kuchni czy łazience, a także ogólnodostępne materiały papiernicze i biurowe dzieci będą poznawać prawa i zjawiska z dziedziny fizyki, chemii i przyrody. 

20180920_120704.jpg

Ogłaszamy rekrutację do programu stypendialnego

"Orzeł z Czwórki"

O stypendium finansowe mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie ucznia klasy VII lub VIII składając do Biura Projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu.

Formularz zawiera informacje o osiągnięciach ucznia w roku szkolnym poprzedzającym zgłoszenie.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września.

Regulamin i formularz do pobrania: 

DSC00138m.jpg

„ORŁY Z CZWÓRKI” - PIERWSI STYPENDYŚCI

Podczas  spotkania klas VII i VIII uroczyście wręczono pierwsze szkolne stypendia przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, którzy wykazują w środowisku szkolnym dużą aktywność oraz dbają o własny rozwój. To nowa formuła promowania edukacji jako wartości istotnej w życiu naszej szkoły i wzmacniania pozycji ucznia aktywnego i zdolnego. Dyrektor szkoły Wanda Wojnowska wyróżniła uczniów, którzy uzyskali rekomendacje Komisji Stypendialnej. W grupie pierwszych stypendystów znaleźli się: Jakub Dzierżanowski, kl. VIIa, Karolina Kuczyńska, kl. VIIIb, Julia Sarnacka, kl. VIIc, Maja Truszkowska, kl. VIIIb, Julia Tydman, kl. VIIIb.

Stypendium w wysokości 1000 zł wypłacane będzie przez okres 10 miesięcy roku szkolnego 2018/2019 z przeznaczeniem na potrzeby edukacyjne. Wyróżnieni uczniowie mają pełną swobodę dysponowania otrzymanymi pieniędzmi. Jesteśmy przekonani, że zrobią to z pożytkiem. Gratulujemy wyróżnionym i życzymy im dalszych sukcesów edukacyjnych oraz nowych forma szkolnych aktywności.

NIEZWYKŁE KONSTRUKCJE

Uczniowie klasy 1 d w miesiącu październiku 2018 r. w ciekawy sposób tworzyli na lekcji  techniki makiety domów, w których mieszkają. 18. października  przynieśli na zajęcia pudełka kartonowe różnej wielkości, kolorowy papier, klej, taśmę klejącą, nożyczki, mazaki. Po wstępnej pogadance zaczęli swoją pracę. Niektórzy zastanawiali się, jak zacząć „budowanie” domów, inni zaś przystąpili do pracy niezwłocznie. W ruch poszły kartony, kolorowy papier, klej, taśma  klejąca, marszczona bibuła, nożyczki, mazaki. Były rozmowy, podpatrywanie innych, jak konstruują swój dom, a czasem niedowierzanie, że budynki tak szybko „rosną”. W końcu „powstały”  dziecięce domy: jednorodzinne, wieżowce, bloki. Zajęcia odbyły się w ramach projektu naukowego Uczeń z SP4: Dobry Start. Lepsza Przyszłość „Niezwykłe konstrukcje”.

DSC00080MMMM.jpg